Ruch cząsteczek w fali dźwiękowej

Ruch cząsteczek w fali dźwiękowej
  PEŁNY EKRAN  

Symulacja pokazuje głośnik (źródło dźwięku) emitujący fale akustyczne biegnące w kierunku ucha człowieka (detektor). Uczniowie mogą zbadać, w jaki sposób te fale rozchodzą się w ośrodku (w tym przypadku w powietrzu), jako fala podłużna, obserwując drgania cząsteczek.


Źródło

© 2015, Andreu Glasmann; Wolfgang Christian; Mario Belloni; lookang.

Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike