+ Pokaż spis treści

Rozmnażanie narecznicy samczej

Las
[-]

Rozmnażanie narecznicy samczej
Kolor czerwony strzałek - pokolenie płciowe
Kolor niebieski strzałek - pokolenie bezpłciowe


U paprotników, do których należy narecznica samcza, występuje przemiana pokoleń - pokolenie płciowe i bezpłciowe występują naprzemiennie.

  1. SPOROFIT - (pokolenie bezpłciowe) to paproć, którą można zobaczyć w lesie, jako jeden z gatunków runa leśnego.
  2. Na spodniej stronie liści znajdują się kupki zarodni, otoczonych zawijkami.
  3. W zarodniach znajdują się zarodniki.
  4. Kiedy zarodniki dojrzeją, zarodnia pęka i zarodniki wysypują się. W sprzyjających warunkach z zarodnika wyrasta GAMETOFIT - przedrośle. Jest to mała roślinka przytwierdzona do podłoża chwytnikami. Znajdują się na niej organy rozrodcze.
  5. PLEMNIA - organ rozrodczy męski, w którego wnętrzu znajdują się komórki rozrodcze męskie - plemniki.
  6. PLEMNIKI - przy udziale wody przepływają do rodni.
  7. W RODNI - żeńskim organie rozrodczym dochodzi do zapłodnienia, czyli połączenia plemnika z komórką jajową.
  8. W wyniku zapłodnienia powstaje zygota, która po szeregu podziałach daje początek nowemu sporofitowi.
  9. Młody sporofit wyrasta na gametoficie.