+ Pokaż spis treści

Rozmnażanie mchu płonnika

Las
[-]

Rozmnażanie mchu płonnika
Kolor czerwony strzałek - pokolenie płciowe
Kolor niebieski strzałek - pokolenie bezpłciowe


U mszaków występuje przemiana pokoleń - pokolenie płciowe i bezpłciowe występują naprzemiennie.

  1. GAMETOFITY - (pokolenie płciowe) ulistnione łodyżki, na których szczycie u jednych osobników powstają narządy rozrodcze żeńskie - rodnie, u drugich narządy rozrodcze męskie - plemnie. Rośliny z takim rozmieszczeniem narządów rozrodczych nazywamy dwupiennymi.
  2. PLEMNIA - ten narząd rozrodczy męski wytwarza komórki rozrodcze męskie - plemniki.
  3. RODNIA - narząd rozrodczy żeński wytwarzający komórki rozrodcze żeńskie - komórki jajowe.
  4. Przeniesienie plemnika z plemni do rodni przy udziale wody (rosa, deszcz...).
  5. ZAPŁODNIENIE - połączenie plemnika i komórki jajowej. W wyniku zapłodnienie powstaje zygota.
  6. SPOROFIT - (pokolenie bezpłciowe) bezlistna łodyżka na szczycie, której znajduje się zarodnia przykryta czepkiem i zamknięta wieczkiem. W zarodni dojrzewają zarodniki (spory).
  7. Kiedy zarodniki są dojrzałe z zarodni spada czepek, wieczko się otwiera i zarodniki wysypują się.
  8. W sprzyjających warunkach zarodniki kiełkują tworząc splątki - młodociane gametofity.
  9. Splątki rozwijają się w dojrzałe gametofity.