Rozkład siły na składowe (html5)

Rozkład siły na składowe (html5)

  PEŁNY EKRAN  

Symulacja pokazuje w jaki sposób rozłożyć wektor (np. siły) na składowe wzdłuż dwóch wybranych wcześniej kierunków. 

Długość, kierunek i zwrot wektora, który będziesz rozkładał możesz zmieniać przy pomocy myszy (ciągnąc za koniec wektora przy naciśniętym klawiszu). Długość możesz także zmienić (albo tylko sprawdzić) w okienku na prawym panelu. 

Podobnie (przy pomocy myszy lub okienek na panelu) możesz zmieniać kierunek osi, wzdłuż których będą działać składowe siły. 

Po naciśnięciu klawisza "Znajdź składowe" zobaczysz w jaki sposób należy znajdować wektory (siły) składowe. W okienkach na panelu pokażą się też długości wektorów składowych. Konstrukcję możesz wymazać klikając na klawisz "Wymaż składowe".

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.