Równia pochyła (html5)

Równia pochyła (html5)

  PEŁNY EKRAN  

Aplikacja html5 pokazuje ruch jednostajny klocka wciąganego po równi pochyłej pod działaniem równoważących się sił oraz oblicza wartości tych sił.


Przycisk "Start" uruchamia symulację. Przyciskiem "Pauza/Wznów" możesz zatrzymywać i wznawiać działanie symulacji. Przycisk "Resetuj" kończy symulację i przenosi klocek do jego początkowego położenia.


Gdy wybierzesz przycisk "Siłomierz", program pokaże siłomierz sprężynowy, na którym odczytasz wartość siły, jaka musi działać, aby klocek poruszał się ruchem jednostajnym w górę równi. Gdy zostanie wybrany przycisk "Siły", zobaczysz wektory sił: ciężaru wraz z jego składowymi (równoległą i prostopadłą do równi), siły reakcji równi, siły tarcia, a także siły, która musi działać, aby te siły zrównoważyć.


Możesz zmieniać (po zresetowaniu) w pewnym zakresie kąt nachylenia równi, ciężar klocka i współczynnik tarcia. Aplikacja obliczy wartości wspomnianych sił.

 
         
 

Źródło:

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/


© Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.