+ Pokaż spis treści

Równanie stanu gazu doskonałego

Równanie stanu gazu doskonałego - przypadki szczególne


zapisz
pelny_ekran
Kliknięcie przycisku, spowoduje zapisanie aplikacji w pliku rar, w którym znajdziesz plik "kliknij_mnie.html". Uruchomienie go spowoduje otwarcie aplikacji.
 
Przy pomocy tego apletu możesz sprawdzić zachowanie się gazu doskonałego w szczególnych przypadkach opisanych w tabeli poniżej:

 Przemiana izobaryczna:            stałe ciśnienie V/T stałe 
 Przemiana izochoryczna:  stała objętość p/T stałe
 Przemiana izotermiczna:  stała temperatura pV stałe

Przemiany te trzy są szczególnymi przypadkami opisywanymi przez równanie stanu gazu doskonałego:

 pV/T jest stałe (constant)