+ Pokaż spis treści

Równanie fali2

Równanie fali2Flash (.swf) swf Program dla Windows (.exe)win_exe Program dla Mac mac_app

Analiza zależności y (x, t) w równaniu fali y = sin (kx – ?t) w układzie xyt, gdzie t jest oddzielną osią prostopadłą do x i y.

Na powyższym wykresie fioletowa krzywa, wzdłuż osi x, jest "migawką" fali w chwili t = 0: opisuje ją równanie yt= 0 = Asin kx. Kolejne migawki w późniejszych momentach (yt> 0 = sin (kx - ?t)) są w kolorze czarnym. Czerwony wykres wzdłuż osi t, pokazuje proste drgania harmoniczne dla x = 0: to równanie yx = 0 = - A sin?t. Podobne wykresy mogą oczywiście być sporządzone dla każdej wartości x.

W animacji powyżej, łączymy te dwa widoki. Pokazano serię migawek y (x) w różnych momentach czasu jako szare krzywe.