+ Pokaż spis treści

RK: Piotr Zychowicz

DEBATA POWSTAŃCZA


... czyli jak panowie Wywiał i Zychowicz różnili się pięknie.


16 grudnia 2014 Uczniowski Organ Prasowy „Inicjatywy”, inaugurując w naszej szkole cykl imprez i wydarzeń edukacyjnych związanych z 70 rocznicą zakończenia II wojny światowej, zorganizował publiczną debatę na temat powstania warszawskiego.


Naprzeciwko zasiedli dwaj superspecjaliści:
 

  • p. Piotr Zychowicz – autor głośnych książek historycznych („Pakt Ribbentrop-Beck”, „Obłęd 44”, „Opcja niemiecka”) i zastępca redaktora naczelnego tygodnika „Do Rzeczy”,
  • p. Ireneusz Wywiał – nasz nauczyciel, zastępca redaktora naczelnego „Wiadomości Historycznych”, częsty komentator w audycjach Radia Plus i TVP Historia.


Z ramienia „Inicjatyw” spotkanie prowadzili Maciej Bączkowski-Dowhań i Jan Łabęda..


Jeśli chcesz dowiedzieć się, co wielce czcigodni dyskutanci mieli do powiedzenia między innymi na temat:
 

 

  • wpływu agentów i prowokacji sowieckich na wybuch i przebieg powstania;
  • wojskowej i moralnej oceny płk. Antoniego Żurowskiego, który wbrew rozkazom zakończył powstanie na warszawskiej Pradze już w pierwszych dniach sierpnia 1944;
  • potencjalnych szans ewentualnego desantu na płonącą Warszawę 1.Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. Stanisława Sosabowskiego;
  • zdolności bądź niezdolności żołnierzy Armii Krajowej do wywołania spontanicznego zrywu powstańczego bez oglądania się na dowództwo;
  • plusów dodatnich i plusów ujemnych Muzeum Powstania Warszawskiego;

 


musisz wybrać jedną z dwóch poniższych opcji:
 

  • opcja numer 1: obejrzyj same zdjęcia i domyśl się, co panowie Wywiał i Zychowicz konkretnie mówili,
  • opcja numer 2: obejrzyj od pierwszej do ostatniej sekundy materiał filmowy.


My osobiście doradzamy wybór opcji numer 2.