Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Odbicie od zwierciadła płaskiego
  Zmieniaj kąt ustawienia zwierciadła i zobacz, co dzieje się z promieniem odbitym! Steven Sahyun na podstawie pracy Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://sahyun.net/html5.php
  Zwierciadła płaskie (html5)
  Interaktywna symulacja obrazów powstających w układach zwierciadeł płaskich
  Odbicie światła w zwierciadle płaskim (Plane Mirror) (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają zbadać zależność między kątem padania i kątem odbicia krążka hokejowego odbijającego się od płaskiej bandy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odbicie
  Model powstawania obrazu w zwierciadle płaskim. © Leong Tze Kwang; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Schemat biegu promieni w zwierciadle płaskim
  Prosty interaktywny schemat powstawania obrazu w zwierciadle. © Wolfgang Christian; Francisco Esquembre; Mario Belloni. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Bal maturalny
  Zrozum prawo odbicia na przykładzie płaskich zwierciadeł i tworzeniu obrazów pozornych za pomocą interaktywnej symulacji.