Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Obraz Ziemi
  Kształt i rozmiary Ziemi
  Mapa
  Odwzorowania kartograficzne
  Metody prezentacji zjawisk na mapach
  Ziemia we Wszechświecie
  Ruch obiegowy Ziemi
  Ruch obrotowy Ziemi
  Rachuba czasu
  Aplikacje
  Pory roku (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany ustawienia Ziemi i Słońca w ciągu roku i wpływ tych zmian na występowanie pór roku. Sezonowe zmiany przedstawiono z punktu widzenia zarówno obserwatora na Ziemi, jak i obserwatora zewnętrznego. Źródło: https://github.com/concord-consortium/grasp-seasons
  Ziemia i Słońce (html5)
  Co sprawia, że Ziemia porusza się po torze w przybliżeniu kołowym wokół Słońca? Jest to związane z prędkością Ziemi równą około 30 km/s i siłą grawitacji z jaką Słońce działa na Ziemię. Za pomocą przycisków, można symulować różne prędkość Ziemi, aby zobaczyć jaki to miałoby wpływ na jej orbitę. Czerwona strzałka pokazuje przyspieszenie, a zielona strzałka prędkość Ziemi. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ziemia (różne prędkości) i Słońce (html5)
  Co sprawia, że Ziemia porusza się po torze w przybliżeniu kołowym wokół Słońca? Jest to związane z prędkością Ziemi równą około 30 km/s i siłą grawitacji z jaką Słońce działa na Ziemię. Symulacja pokazuje pięć hipotetycznych planet, o prędkościach początkowych 80%, 100%, 120%, 141.42% i 150% prędkości Ziemi. Skutkuje to czterema różnymi typami kształtów orbit - dwie orbity eliptyczne, orbita kołowa, trajektoria paraboliczna i trajektoria hiperboliczna. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Little Alchemy
  Trochę alchemii - mieszanie różnych elementów i kolekcjonowanie wyników. Zaczynamy od czterech żywiołów Empedoklesa. Dostępna wersja pl. Uwaga - podpowiedzi zawierają sporo reklam.
  Model Ptolemeusza ruchu Wenus i Merkurego
  Uproszczony model Ptolemeusza (tylko epicykle) opisu ruchu planet wewnętrznych. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Model Ptolemeusza ruchu Marsa i Jowisza
  Uproszczony model Ptolemeusza (tylko epicykle) opisu ruchu planet zewnętrznych. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Obserwując Marsa: Ptolemeusz czy Kopernik?
  Aplet pokazujący, że ruch Marsa na niebie zgadza się dokładnie z kopernikańskim (współczesnym) widokiem Układu Słonecznego i dawnym geocentrycznym modelem Ptolemeusza. Wynika z tego, że obserwując drogę Marsa na tle gwiazd (lub ścieżkę jakiejkolwiek innej planety, przez podobne porównania modeli), nie można ustalić, który model fizycznie reprezentuje rzeczywisty Układ Słoneczny. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Mapa ziemskiej grawitacji
  Model 3D fluktuacji pola grawitacyjnego Ziemi. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org