Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)
  Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)
  Zderzenia (html5)
  Aplikacje
  Zderzenie doskonale niesprężyste (html5)
  Upewnij się, czy potrafisz określić wartość enegii kinetycznej utraconej w zderzeniu doskonale niesprężystym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)
  Aplikacja HTML5 przedstawia zderzenia dwóch wózków: Przy zderzeniu sprężystym suma energii kinetycznych ciał jest stała. Po zderzeniu doskonale niesprężystym, oba ciała mają tą samą prędkość, natomiast suma ich energii kinetycznych jest mniejsza w porównaniu z wartością początkową, ponieważ część zmieniła się w energię wewnętrzną (cieplną). Całkowity pęd jest zachowany, niezależnie od tego czy zderzenie jest sprężyste czy nie. Proces zderzenia nie ma wpływu na ruch wspólnego środka ciężkości (oznaczony żółtą kropką). Możesz wybrać symulację zderzenia sprężystego lub nie, stosując odpowiednią opcję w prawym górnym rogu. Przycisk "Resetuj" prowadzi wagony do ich pierwotnego położenia; animacja rozpoczyna się po kliknięciu myszą na przycisk "Start". Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy. Możesz wpisać wartości mas i prędkości początkowe do pól tekstowych. Dodatnia (ujemna) współrzędna prędkości oznacza ruch w prawo (w lewo). Dane przekraczające dopuszczalne wartości są automatycznie zmieniane. W zależności od wybranej opcji (na dole po prawej), aplet będzie ilustrować prędkość, pęd oraz energię kinetyczną wózków. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Zachowanie pędu Poziom 1 (html5)
  Dwa wózki Vernier Dynamics są początkowo w stanie spoczynku. Po odblokowaniu, sprężyna odepchnie te wózki od siebie. Na wózkach umieszczone są różne masy i trzeba wyznaczyć jedną z nich. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zachowanie pędu Poziom 2 (html5)
  Wyznaczanie nieznanej masy, z wykorzystaniem zasady zachowania pędu, w zderzeniu doskonale niesprężystym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zachowanie pędu Poziom 3 (html5)
  Wyznaczanie prędkości po zderzeniu, z wykorzystaniem zasady zachowania pędu, w zderzeniu doskonale niesprężystym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zachowanie pędu Poziom 4 (html5)
  Wyznaczanie prędkości po zderzeniu, z wykorzystaniem zasady zachowania pędu, w zderzeniu doskonale niesprężystym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wahadło balistyczne (html5)
  Obliczanie prędkości pocisku, na podstawie maksymalnego kąta, o jaki odchyli się wahadło balistyczne. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenia (html5)
  Symulacja pokazuje różne aspekty zderzenia centralnego dwóch wózków. Możemy analizować wykresy pędu, energii kinetycznej, prędkości i położenia w funkcji czasu lub wykresy słupkowe pędu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Zderzenia centralne
  Symulacja zderzeń centralnych wózków. Wykresy zależności siły, pędu, energii od czasu. © Loo Kang Wee; Lye Sze Yee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Zderzenia centralne z wykresem F(t)
  Symulacja zderzeń centralnych wózków. Wykres zależności siły od czasu. © Loo Kang Wee; Lye Sze Yee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Zderzenia centralne z wykresem p(t)
  Symulacja zderzeń centralnych wózków. Wykres zależności pędu od czasu. © Loo Kang Wee; Lye Sze Yee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Zderzenia - quiz
  W przypadku każdego zderzenia dwóch wózków poruszających się po prostej, mamy dziewięć słupków określających to, co dzieje się z pędem. Pokazane są trzy (zawsze dwa dla wózka 1 i jeden z pozostałych). W przypadku pozostałych sześciu (ustawianych za pomocą okrągłych uchwytów) twoim zadaniem jest przeciągnięcie ich w lewo lub w prawo, aby pokazywały poprawne wartości. Zauważ, że jeden lub więcej z nich może wskazywać zero. Kiedy uważasz, że wszystkie są poprawne, sprawdź odpowiedź, aby przekonać się, czy masz rację. Kiedy już rozwiązałeś zagadkę, przejdź do następnego przykładu. Sprawdź, czy uda ci się uzyskać 10 poprawnych odpowiedzi, zanim popełnisz 4 błędy. Pomocne może być naciśnięcie przycisku Uruchom, aby zobaczyć przebieg zderzenia - może to pomóc w prawidłowym ustawieniu słupków. Po uzyskaniu dobrego wyniku, w następnych przykładach, ustaw słupki bez wyświetlania zderzenia - spróbuj przewidzieć, jaki będzie jego wynik. Otrzymujesz punkt za poprawną odpowiedź, gdy wszystkie słupki są poprawne. Zwróć uwagę, że ich końce powinny zawsze pokrywać się z liniami siatki. Czy któryś ze słupków zawsze wskazuje zero, niezależnie od sytuacji? Dla wózka 1 mamy trzy słupki - pęd przed zderzeniem, zmiana pędu podczas zderzenia i pęd po zderzeniu. Analogiczne trzy są dla wózka 2, a kolejne trzy dla układu z dwoma wózkami. Należy zauważyć, że nie ma wypadkowej siły zewnętrznej działającej na układ. Oznacza to, że pęd układu powinien być zachowany. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Wahadło balistyczne
  Symulacja zachowań wahadła balistycznego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Wahadło balistyczne
  Symulacja zachowań wahadła balistycznego.
  Samochodziki zderzakowe
  Poznaj zależności między siłą, czasem, momentem siły i pędem w zderzeniach, korzystając z interaktywnej symulacji Ck-12.
  Zderzenia
  Odkryj zasadę zachowania pędu, badając różne zderzenia samochodów zderzakowych w interaktywnej symulacji Ck-12.