Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Zderzenia
  Aplikacje
  Zderzenie doskonale niesprężyste (html5)
  Upewnij się, czy potrafisz określić wartość enegii kinetycznej utraconej w zderzeniu doskonale niesprężystym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenia sprężyste i niesprężyste (html5)
  Aplikacja HTML5 przedstawia zderzenia dwóch wózków: Przy zderzeniu sprężystym suma energii kinetycznych ciał jest stała. Po zderzeniu doskonale niesprężystym, oba ciała mają tą samą prędkość, natomiast suma ich energii kinetycznych jest mniejsza w porównaniu z wartością początkową, ponieważ część zmieniła się w energię wewnętrzną (cieplną). Całkowity pęd jest zachowany, niezależnie od tego czy zderzenie jest sprężyste czy nie. Proces zderzenia nie ma wpływu na ruch wspólnego środka ciężkości (oznaczony żółtą kropką). Możesz wybrać symulację zderzenia sprężystego lub nie, stosując odpowiednią opcję w prawym górnym rogu. Przycisk "Resetuj" prowadzi wagony do ich pierwotnego położenia; animacja rozpoczyna się po kliknięciu myszą na przycisk "Start". Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy. Możesz wpisać wartości mas i prędkości początkowe do pól tekstowych. Dodatnia (ujemna) współrzędna prędkości oznacza ruch w prawo (w lewo). Dane przekraczające dopuszczalne wartości są automatycznie zmieniane. W zależności od wybranej opcji (na dole po prawej), aplet będzie ilustrować prędkość, pęd oraz energię kinetyczną wózków. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Kołyska Newtona (html5)
  Ten programik symuluje dobrze znane doświadczenie, które pokazuje prawo zachowania pędu i energii kinetycznej podczas sprężystego zderzenia kul. W programie pominięto opory ruchu. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Zasada zachowania energii i pędu Poziom 1 (html5)
  Obliczanie prędkości każdego z wózków odpychanych przez rozprężającą się sprężynę, umieszczoną między nimi. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zasada zachowania energii i pędu Poziom 2 (html5)
  Obliczanie prędkości ciał po zderzeniu idealnie sprężystym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przemiana energii kinetycznej w energię drgań (html5)
  Obliczanie amplitudy i częstotliwości oscylacji powstałych po zderzeniu wózka ze sprężyną. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wahadło balistyczne (html5)
  Obliczanie prędkości pocisku, na podstawie maksymalnego kąta, o jaki odchyli się wahadło balistyczne. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Popęd siły (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć popęd siły działającej na krązek hokejowy odbijający się od bandy boiska. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenia centralne
  Symulacja zderzeń centralnych wózków. Wykresy zależności siły, pędu, energii od czasu. © Loo Kang Wee; Lye Sze Yee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Zderzenia centralne z wykresem F(t)
  Symulacja zderzeń centralnych wózków. Wykres zależności siły od czasu. © Loo Kang Wee; Lye Sze Yee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Zderzenia centralne z wykresem p(t)
  Symulacja zderzeń centralnych wózków. Wykres zależności pędu od czasu. © Loo Kang Wee; Lye Sze Yee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Zderzenia sprężyste centralne
  Demonstracja jednowymiarowych zderzeń sprężystych - zasada zachowania pędu i energii kinetycznej. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Skacząc na karuzeli
  Interaktywna animacja pozwalająca przeanalizować zasadę zachowania momentu pędu w zderzeniu punktu materialnego z obracającą się bryłą sztywną. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Wahadło balistyczne
  Symulacja zachowań wahadła balistycznego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Wahadło balistyczne
  Symulacja zachowań wahadła balistycznego.
  Samochodziki zderzakowe
  Poznaj zależności między siłą, czasem, momentem siły i pędem w zderzeniach, korzystając z interaktywnej symulacji Ck-12.
  Zderzenia
  Odkryj zasadę zachowania pędu, badając różne zderzenia samochodów zderzakowych w interaktywnej symulacji Ck-12.
  Symulacja zderzeń
  Badaj proste zderzenia czołowe i bardziej złożone zderzenia skośne. Eksperymentuj z liczbą zderzających się kul, ich masami i warunkami początkowymi. Zmieniaj sprężystość i zobacz, jak zmienia się całkowity pęd i energia kinetyczna podczas zderzeń. Źródło: https://github.com/openstax/simulations