Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Zderzenia
  Aplikacje
  Kołyska Newtona (html5)
  Symulacja wahadła Newtona – przyrządu, który ilustruje zasadę zachowania pędu i energii kinetycznej podczas sprężystego zderzenia kul.
  Zjawisko Comptona (html5)
  Animacja przebiegu i opis zjawiska Comptona
  Zderzenia centralne (html5)
  Interaktywna symulacja html5 zderzeń centralnych. Regulowane parametry zderzenia. Animowane wykresy pędu, energii kinetycznej, prędkości i położenia. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Zderzenia
  Symulacja zderzeń sprężystych kulek. © lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Pęd kamieni curlingowych (html5)
  Uczniowie muszą przewidzieć prędkość kamienia curlingowego po zderzeniu z kamieniem spoczywającym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenia skośne (html5)
  Symulacja jest zaprojektowana tak, aby uczniowie mogli zbadać zderzenia skośne z wykorzystaniem kamieni curlingowych. Uczniowie będą mogli przyjrzeć się, w jaki sposób prędkość przed zderzeniem i masa kamieni wpływa na ich zachowanie po zderzeniu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zderzenia (html5)
  Symulacja pokazuje różne aspekty zderzenia centralnego dwóch wózków. Możemy analizować wykresy pędu, energii kinetycznej, prędkości i położenia w funkcji czasu lub wykresy słupkowe pędu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Zderzenia sprężyste 2D
  Aplet przedstawia animację zderzenia sprężystego kulek, poruszających się poziomo po stole bez tarcia. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Zderzenia - quiz
  W przypadku każdego zderzenia dwóch wózków poruszających się po prostej, mamy dziewięć słupków określających to, co dzieje się z pędem. Pokazane są trzy (zawsze dwa dla wózka 1 i jeden z pozostałych). W przypadku pozostałych sześciu (ustawianych za pomocą okrągłych uchwytów) twoim zadaniem jest przeciągnięcie ich w lewo lub w prawo, aby pokazywały poprawne wartości. Zauważ, że jeden lub więcej z nich może wskazywać zero. Kiedy uważasz, że wszystkie są poprawne, sprawdź odpowiedź, aby przekonać się, czy masz rację. Kiedy już rozwiązałeś zagadkę, przejdź do następnego przykładu. Sprawdź, czy uda ci się uzyskać 10 poprawnych odpowiedzi, zanim popełnisz 4 błędy. Pomocne może być naciśnięcie przycisku Uruchom, aby zobaczyć przebieg zderzenia - może to pomóc w prawidłowym ustawieniu słupków. Po uzyskaniu dobrego wyniku, w następnych przykładach, ustaw słupki bez wyświetlania zderzenia - spróbuj przewidzieć, jaki będzie jego wynik. Otrzymujesz punkt za poprawną odpowiedź, gdy wszystkie słupki są poprawne. Zwróć uwagę, że ich końce powinny zawsze pokrywać się z liniami siatki. Czy któryś ze słupków zawsze wskazuje zero, niezależnie od sytuacji? Dla wózka 1 mamy trzy słupki - pęd przed zderzeniem, zmiana pędu podczas zderzenia i pęd po zderzeniu. Analogiczne trzy są dla wózka 2, a kolejne trzy dla układu z dwoma wózkami. Należy zauważyć, że nie ma wypadkowej siły zewnętrznej działającej na układ. Oznacza to, że pęd układu powinien być zachowany. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Zderzenia sprężyste
  Animacja obrazująca sprężyste zderzenia czołowe. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Zderzenia niesprężyste
  Animacja obrazująca niesprężyste zderzenia czołowe. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Zderzające się bloki
  Symulacja pokazuje dwa bloki poruszające się po poziomym torze i zderzające się ze sobą i ze ścianami. Jedna sprężyna jest przymocowana do ściany za pomocą sprężyny. Spróbuj zmieniać masę bloków, aby sprawdzić, czy zderzenia przebiegają prawidłowo. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/
  Bryła sztywna - siły
  Symulacja wykorzystuje Rigid Body Physics Engine aby pokazać obiekty poruszające się w 2 wymiarach po przyłożeniu różnych sił. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/
  Bryła sztywna - zderzenia
  Symulacja wykorzystuje Rigid Body Physics Engine aby pokazać zderzające się obiekty, poruszające się w 2 wymiarach. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/
  Bryła sztywna - siły kontaktowe
  Symulacja wykorzystuje 2D Rigid Body Physics Engine aby pokazać zderzające się i oddziaływujące ze sobą obiekty. © Erik Neumann, 2004-2016 Udostępniono na licencji Apache 2.0 Źródło: https://www.myphysicslab.com/