Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Pole elektryczne od dwóch ładunków (html5)
  Określanie wypadkowego natężenia pola elektrycznego, wytworzonego przez dwa różne ładunki. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Natężenie pola elektrycznego i potencjał elektryczny (html5)
  Kliknij i przeciągnij cząstkę w lewo lub prawo. W tej symulacji można zobaczyć wykres natężenia pola elektrycznego na osi x, w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x jako funkcji położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego przedstawiono jako dodatnie, jeżeli w danym punkcie jest skierowane zgodnie ze zwrotem osi (czyli w prawo), a jako ujemne, jeżeli zwrot jest przeciwny. Za pomocą suwaków można ustawić ładunki cząstek. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznacz ładunek (html5)
  W tej symulacji, ciału (na zielono) jest losowo przypisany znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tego ładunku, a następnie ustawienie suwaka na tej wartości i sprawdzenie odpowiedzi. Aby umożliwić ustalenie ładunku, pokazano wektory natężenia pola elektrycznego w pobliżu naładowanego ciała. Dysponujemy również czujnikiem pola elektrycznego (w kolorze czerwonym), który można kliknąć i przeciągnąć, przesuwając po ekranie, aby odczytać wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał elektryczny (dodatkowo pojawią się współrzędne położenia czujnika). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Wyznacz ładunki (html5)
  W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wektory natężenia pola elektrycznego w pobliżu naładowanych ciał. Dysponujemy również czujnikiem pola elektrycznego (w kolorze czerwonym), który można kliknąć i przeciągnąć, przesuwając po ekranie, aby odczytać wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał elektryczny (dodatkowo pojawią się współrzędne położenia czujnika). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Znajdź ładunki (html5)
  W tej symulacji, dwóm ciałom (na zielono) są losowo przydzielane znak i wartość ładunku (1, 2, 3, 4 lub 5 nC). Twoim zadaniem jest ustalenie tych ładunków na podstawie wykresów, a następnie ustawienie suwaków na odpowiednich wartościach i sprawdzenie odpowiedzi. Można kliknąć i przeciągnąć każde z ciał. Położenie ciała z lewej jest ograniczone do obszaru, na lewo od początku układu współrzędnych, a ciała z prawej, na prawo. Aby umożliwić ustalenie ładunków, pokazano wykresy natężenia pola elektrycznego na osi x w zależności od położenia, oraz potencjału elektrycznego na osi x w zależności od położenia. Na wykresie natężenie pola elektrycznego jest przedstawione jako dodatnie, jeżeli wypadkowe pole w tym położeniu jest skierowane w prawo, a jako ujemne, gdy pole jest skierowane w lewo. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Szacowanie wielkości ładunków (html5)
  W symulacji trzy naładowane ciała umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Należy je uszeregować w zależności od wielkości ich ładunku - nacisnąć odpowiedni przycisk, aby sprawdzić odpowiedź. Następnie wybrać nowy zestaw ładunków i spróbować ponownie. Sprawdź, czy będziesz w stanie uzyskać 10 poprawnych odpowiedzi, zanim pojawią się 3 błędne. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Potencjał od dwóch ładunków (html5)
  Określanie wypadkowego potencjału od dwóch ładunków. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawo Coulomba - oddziaływanie ładunków
  Symulacja pokazuje siły działające między naładowanymi ciałami. Możesz przeciągać ciała, zmieniając ich położenie. Jeśli potrzebujesz tylko dwóch lub trzech z nich, po prostu ustaw ładunek na pozostałych na zero. Możesz wyświetlić (lub nie) wektory sił wypadkowych działających na każde z ciał. Możesz także użyć pól wyboru do wyświetlenia poszczególnych sił, które działają na dany ładunek ze strony innych ładunków. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Prawo Coulomba - ruch ładunków
  Symulacja pokazuje siły działające między naładowanymi ciałami i skutek działania tych sił (ciała są swobodne). Możesz przeciągać ciała, zmieniając ich położenie. Możesz wyświetlić (lub nie) wektory sił wypadkowych działających na każde z ciał. Możesz także użyć pól wyboru do wyświetlenia poszczególnych sił, które działają na dany ładunek ze strony innych ładunków. Symulacja zwalnia dziesięciokrotnie, gdy dwie cząstki są bardzo blisko siebie. Nawet wtedy zależności fizyczne mogą nie być dokładnie właściwe - trudno poradzić sobie z nieskończonością! Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Oddziaływania grawitacyjne
  Kliknij i przeciągnij, aby przesunąć ciała i użyj suwaków, aby zmienić ich masy. Ciała (unieruchomione) oddziałują grawitacyjnie - można zobaczyć wypadkową siłę grawitacyjną działającą na każde z nich, a także poszczególne siły grawitacyjne. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Oddziaływania grawitacyjne - ruch
  Kliknij i przeciągnij, aby przesunąć ciała i użyj suwaków, aby zmienić ich masy. Ciała oddziałują grawitacyjnie - można zobaczyć wypadkową siłę grawitacyjną działającą na każde z nich, a także poszczególne siły grawitacyjne. Symulacja pokazuje ewolucję układu w czasie. Obiekty zaczynają ruch od losowych prędkości. Zwróć uwagę, że symulacja zwalnia o współczynnik 10, gdy dwa obiekty są bardzo blisko siebie. Nawet wtedy model może nie być dokładnie właściwy - trudno poradzić sobie z nieskończonością! Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Grawitacyjny problem dwóch ciał
  To jest układ podwójny. Prędkości obu obiektów są początkowo równe i przeciwnie skierowane (prędkość obiektu 1 w dół, a obiektu 2 do góry). Zauważ, że czasami, gdy obiekty znajdują się trochę za blisko siebie, symulacja nie radzi sobie z modelowaniem fizycznych zależności z dokładnością pozwalającą na poprawne odtworzenie rzeczywistych orbit. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Linie pola elektrycznego
  Interaktywne demo pokazujące zachowanie linii pola elektrycznego wokół ładunków dodatnich i ujemnych. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org