Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Interferencja dwóch fal (html5)
  Symulacja pokazuje interferencję dwóch fal kolistych lub kulistych (fale na wodzie lub dżwięki). Fale te rozchodzą się z dwóch źródeł, drgających w zgodnych fazach. W przypadku interferencji dwóch fal wychylenie każdego punktu ośrodka jest sumą wychyleń, powodowanych przez każdą z nich. Możesz obserwować następujące szczególne przypadki interferencji: W punktach, których różnica odległości Δs od źródeł jest całkowitą wielokrotnością długości fali λ, fale spotykają się w tych samych fazach. Oznacza to, że maksima (czarne okręgi), a także minima (szare okręgi) przybywają tam równocześnie, a więc w tych punktach amplituda drgań jest maksymalna (następuje maksymalne wzmocnienie). Punkty te leżą na krzywych oznaczonych kolorem czerwonym. W punktach, których różnica odległości Δs od źródeł jest nieparzystą wielokrotnością połowy długości fali λ, fale spotykają się fazami przeciwnymi. Oznacza to, że do tych punktów zawsze docierają równocześnie maksimum (grzbiet) z jednego źródła i minimum (dolina) z drugiego. Fale ulegają tam maksymalnemu osłabieniu - amplituda jest minimalna. Punkty te leżą na krzywych oznaczonych kolorem niebieskim. Przycisk "Pauza / Wznów" służy do zatrzymywania i wznawiania symulacji. Gdy wybierzesz opcję "Zwolnij", animacja będzie przebiegać pięć razy wolniej. Możesz zmieniać wzajemną odległość źródeł i długość fali - nie zapomnij zaakceptować zmian klawiszem "Enter". U dołu okna programu możesz odczytać różnicę odległości od obu źródeł Δs dla punktu oznaczonego kolorem fioletowym. Możesz przesuwać ten punkt za pomocą myszki. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych
  Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Interferencja światła na podwójnej szczelinie (html5)
  Aplikacja html5 z dodaną tabelką wzorów. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie (html5)
  Aplikacja html5 z dodaną tabelką wzorów. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Interferencja - dwa źródła
  Symulacja pokazuje interferencję fal od dwóch identycznych źródeł, których odległość możemy zmieniać. Grzbiety fal są pokazane na czerwono, doliny na niebiesko, a kolor czarny wskazuje zerowe wychylenie. (Zwróć uwagę, że cały obraz aktualizuje się natychmiast po przesunięciu suwaka, ponieważ jest rysowany na podstawie wzoru, który zakłada stałą odległość źródeł, i nie symuluje zależnej od czasu reakcji ośrodka falowego. Zwróć także uwagę na to, że tu amplituda fali nie zmniejsza się wraz z odległością od źródła, tak jak w przypadku fal fizycznych.) Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Interferencja - dwa źródła (badanie różnicy dróg)
  Symulacja pokazuje interferencję fal od dwóch identycznych źródeł, których odległość możemy zmieniać. Grzbiety fal są pokazane na czerwono, doliny na niebiesko, a kolor czarny wskazuje zerowe wychylenie. (Zwróć uwagę, że cały obraz aktualizuje się natychmiast po przesunięciu suwaka, ponieważ jest rysowany na podstawie wzoru, który zakłada stałą odległość źródeł, i nie symuluje zależnej od czasu reakcji ośrodka falowego. Zwróć także uwagę na to, że tu amplituda fali nie zmniejsza się wraz z odległością od źródła, tak jak w przypadku fal fizycznych.) Możesz kliknąć i przeciągnąć żółte kółko wskazujące punkt pomiarowy. Kiedy mamy do czynienia z interferencją konstruktywną, a kiedy z destruktywną? Wykres pokazuje wychylenie z położenia równowagi w punkcie pomiarowym związane ze źródłem po lewej (różowy wykres), po prawej (pomarańczowy wykres) i wypadkowe (na zielono). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Powstawanie obrazu interferencyjnego
  W wizualizacji poruszamy się po ekranie punkt po punkcie, aby zobaczyć, w jaki sposób dwie fale sukcesywnie wzmacniają i znoszą się nawzajem. Odległość szczelin i długość fali można zmieniać, badając, jak zmienia się obraz. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Doświadczenie Younga
  Spójne fale biegnące od dwóch szczelin interferują, wygaszając się w pewnych kierunkach (tam gdzie nakładają się fale o przeciwnych fazach). Odległość między szczelinami i długość fali można zmieniać, badając, jak zmienia się obraz. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html