Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ortocentrum trójkąta
  Aplikacje
  Wysokości trójkąta
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi wysokościami i ortocentum. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Ortocentrum trójkąta (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący wysokości trójkąta i ortocentrum
  Maksymalna wysokość rzutu na podstawie energii (html5)
  W zadaniu należy określić maksymalną wysokość osiągniętą przez ciało wyrzucone ukośnie, wykorzystując zasadę zachowania energii. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dostawa dronem - zadanie (html5)
  Uczniowie muszą ustalić, gdzie powinien być dron, w momencie uwalniania zrzutu, tak żeby trafił do celu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dostawa dronem - ćwiczenie (html5)
  Uczniowie mają za zadanie zrzucić z lecącego poziomo drona jak najwięcej przedmiotów, jak najbliżej miejsca docelowego. Otrzymują tym więcej punktów im większa wysokość i szybkość drona. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dostawa dronem - laboratorium (html5)
  To ćwiczenie jest zaprojektowana tak, aby uczniowie zbadali czynniki, które wpływają na ruch niewielkiego obiektu, zrzucanego z drona, który leci poziomo. Uczniowie będą mieć kontrolę nad wysokością, na jakiej znajduje się dron i jego poziomą prędkością. Będą mogli również dokonać wyboru natężenia pola grawitacyjnego w regionie, w którym dron leci. Należy zmierzyć czas lotu i przemieszczenie ładunku w poziomie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Na wyciągu (html5)
  Uczniowie muszą określić moc silnika napędzającego wyciąg ciągnący pod górę saneczkarza (pomijamy tarcie). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Temperatura wrzenia, a wysokość (html5)
  Przybliżona zależność temperatury wrzenia wody od wysokości.
  Ciśnienie atmosferyczne (html5)
  Przybliżona zależność ciśnienia atmosferycznego od wysokości.
  Wysokości trójkąta
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Trójkąt spodkowy
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Rzut ukośny
  Strzelaj z armaty (lub rzuć piłkę!), aby zobaczyć, jak wysoko i daleko poleci kula lub piłka. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html