Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prawo Hooke'a (html5)
  Aplikacje
  Trzy niezależne układy sprężyn
  Symulacja umożliwia porównanie ruchów trzech niezależnych układów sprężyn. © 2018, Fu-Kwun Hwang; Ahmedelshfie; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Prawo Hooke'a (html5)
  Rozciągaj i ściskaj sprężyny żeby zbadać zależności pomiędzy siłą, stałą sprężystości, przemieszczeniem i energią potencjalną! Zbadaj, co dzieje się, gdy dwie sprężyny są połączone szeregowo oraz równolegle. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Oscylacje (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać parametry, które określają częstotliwość drgań masy zawieszonej na sprężynie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia potencjalna sprężystości (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium uczniowie będą szukali związku między wykonaną pracą, a odkształceniem sprężyny. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje poziome (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym bez tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje poziome tłumione (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym z uwzględnieniem tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przemiana energii kinetycznej w energię drgań (html5)
  Obliczanie amplitudy i częstotliwości oscylacji powstałych po zderzeniu wózka ze sprężyną. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała sprężystości na podstawie wykresu drgań (html5)
  Upewnij się, że potrafisz obliczyć stałą sprężystości sprężyny na podstawie wykresu drgań ciała, które jest na niej zawieszone. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała sprężystości na podstawie działających sił (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć wartość stałej sprężystości i wyjściową długość sprężyny w oparciu o dane, które zostały zebrane, przy rozciąganiu sprężyny o różne wartości, za pomocą sondy siły. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Fala podłużna w sprężynie
  Symulacja fali podłużnej w sprężynie, pokazanej w środku. Na górze pokazana jest sprężyna nieodkształcona. Na dole znajduje się wykres wychylenia z położenia równowagi, prędkości lub przyspieszenia różnych punktów sprężyny w funkcji położenia. Na wykresie wartość dodatnia oznacza zwrot wychylenia, prędkości lub przyspieszenia w prawo. Suwaki pozwalają zmienić częstotliwość drgań końca sprężyny, oraz prędkość fali. Zauważ, że prędkość fali jest właściwością ośrodka, więc zwiększenie prędkości tak naprawdę oznacza zwiększenie współczynnika sprężystości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Skok na bungee
  Rozwijana lista na górze po lewej pozwala wybrać pomiędzy widokiem układu, diagramem słupkowym energi i wykresem energii sprężystości. Pierwsze trzy opcje wyświetlą się trybie pełnoekranowym, dwie pozostałe połączą dwa widoki w jeden ekran. Przesunięcie suwaka zmieni współczynnik sprężystości liny. Możemy przeciągać widoczne małe kwadraciki zmieniając odpowiednio: wysokość słupa, długość liny, masę skoczka. Podwójne kliknięcie w dowolnym miejscu panelu włącza tryb pełnoekranowy. Fk - siła sprężystości, Fg - siła grawitacyjna © Michael R. Gallis; Fremont Teng; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Dwuwymiarowa fala kulek i sprężyn
  Model fali w przestrzeni dwuwymiarowej. Zaznacz dozwolone kierunki drgań i przeciągnij jedną lub więcej kulek, a następnie kliknij przycisk Uruchom. © Fu-Kwun Hwang; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike