Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Dualizm korpuskularno-falowy
  Falowa natura światła
  Aplikacje
  Ciało doskonale czarne (html5)
  Animacja html5 - widmo promieniowania ciała doskonale czarnego
  Widmo fal elektromagnetycznych (html5)
  To ćwiczenie ma na celu umożliwienie uczniom przyjrzenie się czynnikom wpływającym na położenie różnych kolorów w widmie utworzonym po przejściu światła przez siatkę dyfrakcyjną. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Widmo fal elektromagnetycznych (html5)
  Wizualne przedstawienie widma fal elektromagnetycznych. Źródło: http://www.kcvs.ca/site/index.html Warunki korzystania Aplety KCVS mogą być linkowane i swobodnie wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów i inne osoby zainteresowane. Do użytku komercyjnego należy skontaktować się Brian Martin lub Peter Mahaffy
  Widma atomowe
  Światło emitowane przez wzbudzone atomy gazów poszczególnych pierwiastków. W pewnym sensie są to atomowe odciski palców. Pokazano jedynie linie, które są najjaśniejszymi liniami w widmie. Ponadto rzeczywisty kolor może być nieco inny niż tutaj pokazany. Jako odniesienie pokazano widmo ciągłe światła widzialnego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Zjawisko Dopplera dla fal elektromagnetycznych
  W symulacji zobrazowano przesunięcie Dopplera dla fal elektromagnetycznych. Na górze znajduje się uproszczona wersja widma emisyjnego od Słońca, z liniami absorpcyjnymi wodoru. Na dole pokazano widmo odległej gwiazdy. Za pomocą suwaka można ustawić prędkość gwiazdy względem nas, mierzoną jako ułamek prędkości światła. Plus oznacza, że ​​gwiazda oddala się od nas, a minus, że ​​zbliża się do nas. Ponieważ wszechświat się rozszerza, większość gwiazd we wszechświecie oddala się od nas. Powoduje to wzrost długości fal światła - tzw. przesunięcie ku czerwieni. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Promieniowanie ciała czarnego
  Symulacja pokazuje widmo światła emitowanego przez ciało czarne w funkcji długości fali. Reguluj temperaturę, aby zobaczyć, jak zmiany wpływają na natężenie promieniowania światła emitowanego przez ciało czarne, a także na długość fali o maksymalnej mocy. Długość fali jest mierzona w mikrometrach, a natężenie jest podawane w jednostkach umownych. Po prawej stronie wykresu pośrodku czarnego obszaru znajduje się koło przedstawiające przybliżony kolor ciała czarnego w tej temperaturze. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Analizator widma
  Ten analizator widma dźwięku pozwala zobaczyć częstotliwości obecne w nagraniach audio. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Promieniowanie ciała czarnego
  Model widma promieniowania ciała doskonale czarnego pokazuje sześć krzywych o określonych temperaturach pomiędzy Tmin i Tmax oraz czerwoną krzywą o zmiennej temperaturze, którą można regulować za pomocą suwaka. © 2018, Wong Jing Wei; Fremont Teng; Fu-Kwun Hwang; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Widmo promieniowania ciała doskonale czarnego
  Jak ma się widmo promieniowania termicznego Słońca do światła widzialnego? Dowiedz się więcej o widmach ciał traktowanych jako doskonale czarne, takich jak Syriusz A, Słońce, żarówka, piekarnik czy Ziemia. Reguluj temperaturę, żeby zobaczyć jaki ma wpływ na rozkład natężenia w widmie. Zobacz długość fali (kolor), której odpowiada maksymalne natężenie (maksimum krzywej spektralnej). PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Kolory atomowe
  Poznaj, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, model atomu Bohra, badając absorpcję i emisję światła gazów w kontekście światła gwiazd.