Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Energia kinetyczna i potencjalna, praca
  Aplikacje
  Moc na podstawie energii
  W zadaniu należy określić moc skuteczną urządzenia w oparciu o ilość energii, która została pochłonięta w różnych przedziałach czasu. Urządzenie nie uruchamia się w czasie równym zero - uczniowie muszą określić moment, w którym zostało włączone. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Moc na podstawie temperatury
  W zadaniu należy określić moc skuteczną urządzenia w oparciu o temperaturę próbki w różnych przedziałach czasu. Urządzenie nie uruchamia się w czasie równym zero - uczniowie muszą określić moment, w którym zostało włączone. Podana będzie masa obiektu i jego ciepło właściwe. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/