Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Wahadła sprzężone (html5)
  Symulacja pokazuje dwa wahadła połączone sprężyną, która ma mały współczynnik sprężystości (sprzężenie słabe). Charakterystyczne dla takich układów jest to, że energia drgań stale przenosi się z jednego wahadła na drugie. Przycisk "Resetuj" sprowadza układ do jego początkowego położenia. Drugim przyciskiem można uruchomić, zatrzymać i wznowić symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięć razy wolniejszy. Możliwa jest zmiana położeń początkowych wahadeł przez odpowiednie wpisy w pola tekstowe. Dodatni (ujemny) kąt oznacza wychylenie w prawo (lewo). Drgania harmoniczne układu można uzyskać w następujący sposób: Jeśli wpiszesz w polach tekstowych dwie równe liczby (np. dwa razy 10 °), to oba wahadła zawsze będą miały te same fazy. Wybierając dwie liczby przeciwne (np. 8 ° i -8 °), uzyskamy oscylacje o przeciwnych fazach. Jeśli w jednym z pól tekstowych dla początkowego położenia wpiszemy 0 °, to cała energia oscylacji będzie naprzemiennie przenoszona z jednego wahadła do drugiego: to wahadło, które pierwotnie było w położeniu środkowym oscyluje z narastającą amplitudą, natomiast amplituda drugiego wahadła zmniejsza się. Po jakimś czasie następuje moment, w którym tylko pierwsze z wymienionych wahadeł oscyluje, a drugie jest zatrzymane w położeniu środkowym. Następnie proces ten ponownie odwraca się i tak dalej. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.