Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ruch prostoliniowy
  Kinematyka ruchu prostoliniowego
  Aplikacje
  Prędkość względna (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć względną prędkość dwóch obiektów poruszających się wzdłuż rzeki. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Układ odniesienia
  Animacja dotycząca ruchu w różnych układach odniesienia. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl