Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Dynamika ruchu krzywoliniowego
  Aplikacje
  Siły działające w windzie (html5)
  Wyznaczanie parametrów ruchu obiektu w windzie na podstawie działającej na niego siły w zależności od czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Fizyka w windzie (html5)
  Symulacja przedstawia sytuację osoby w windzie, jadącej jedno piętro do góry. Spróbuj naszkicować rozkłady sił dla danej osoby, windy i dla układu człowiek-winda. Po pierwsze, przedstaw rozkład, gdy układ pozostaje w stanie spoczynku. Następnie pokaż, co zmieni się, gdy winda przyspiesza, porusza się w górę ze stałą prędkością i porusza się w górę zwalniając (przyspieszenie w dół). Symulacja pokazuje rozkład sił dla wszystkich tych przypadków ale upewnij się najpierw, czy potrafisz to zrobić sam(a). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Efekt Coriolisa 2D
  Efekt Coriolisa jest odchyleniem poruszających się obiektów, gdy są one oglądane w obracającym się układzie odniesienia. Poniższa symulacja pomaga w wizualizacji efektu Coriolisa na płaszczyźnie 2D! © Fu-Kwun Hwang; Tan Wei Chiong; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike