Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Okrąg opisany na trójkącie
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi symetralnymi boków i okręgiem opisanym. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Okrąg wpisany w trójkąt
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi dwusiecznymi kątów i okręgiem wpisanym. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Wysokości trójkąta
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi wysokościami i ortocentum. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Środkowe trójkąta
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi środkowymi i środkiem ciężkości trójkąta. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Trójkąt (html5)
  Wierzchołki trójkąta można przesuwać, przeciągając myszką. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Trójkąty prostokątne (html5)
  Obliczanie lub szacowanie boków i kątów w trójkątach prostokątnych. Losowe generowanie danych. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania (10 kolejnych prawidłowych odpowiedzi). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kąty w trójkącie (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów trójkąta
  Warunek istnienia trójkąta (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący warunku istnienia trójkąta
  Badanie trójkąta prostokątnego
  Ćwiczenie ma na celu umożliwienie uczniom przyjrzenia się niektórym zależnościom w trójkącie prostokątnym. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Twierdzenie Pitagorasa
  Wizualizacja związku między długościami boków trójkąta prostokątnego. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Okręgi dopisane do trójkąta
  Okrąg dopisany do trójkąta to okrąg styczny do jednego z boków trójkąta i przedłużeń dwóch pozostałych boków. Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Okrąg i punkt Apoloniusza w trójkącie
  Okrąg Apoloniusza w trójkącie to okrąg do którego styczne wewnętrznie są wszystkie trzy okręgi dopisane. Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Kąty zewnętrzne trójkąta
  Kąt zewnętrzny trójkąta to kąt przyległy do danego kąta wewnętrznego. Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Punkty Brocarda
  Punkty Brocarda – szczególne punkty w trójkącie. Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Twierdzenie o trójliściu
  Zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_o_tr%C3%B3jli%C5%9Bciu Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Prosta Eulera
  Prosta Eulera to prosta, która przechodzi przez ortocentrum trójkąta, środek okręgu opisanego, środek ciężkości trójkąta oraz środek okręgu dziewięciu punktów. W przypadku trójkąta równobocznego wspomniane punkty pokrywają się, więc prosta Eulera nie jest zdefiniowana. Zobacz: https://pl.wikipedia.org/wiki/Prosta_Eulera Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Punkt Exeter
  Punkt Exeter – szczególny punkt w trójkącie. Zobacz (en): https://en.wikipedia.org/wiki/Exeter_point Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Punkt Fermata
  Punkt Fermata to punkt, którego suma odległości od wierzchołków trójkąta jest najmniejsza z możliwych. (Uwaga - tu odpowiada pierwszemu punktowi Fermata gdy kąty trójkąta są mniejsze od 120°. W pozostałych przypadkach pokrywa się z wierzchołkiem kąta rozwartego). Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Okrąg dziewięciu punktów
  Okrąg dziewięciu punktów (okrąg Feuerbacha, okrąg Eulera) to okrąg, który przechodzi przez dziewięć charakterystycznych punktów dowolnego trójkąta: środki boków, spodki wysokości oraz środki odcinków łączących wierzchołki trójkąta z jego ortocentrum. Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Punkt Gergonne'a
  Punkt przecięcia prostych łączących wierzchołki z punktami styczności przeciwległych boków do okręgu wpisanego w trójkąt. Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Prosta Gergonne'a
  Rysowanie prostej Gergonne'a. Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Wysokości trójkąta
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Trójkąt spodkowy
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Okrąg wpisany w trójkąt
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Kąty wewnętrzne trójkąta
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Punkty izodynamiczne trójkąta
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Hiperbola Kieperta
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Okrąg Lamoen
  Aplikacja ilustruje odkrycie Dutchman Floor van Lamoen z 2000 roku. Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Punkt Lemoine'a
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Okręgi Malfattiego
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0