Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Mechanika cieczy
  Ciepło, temperatura
  Gazy
  Ciała stałe
  Struktura ciał stałych
  Struktura pasmowa ciał stałych
  Fizyka
  Przemiany fazowe
  Silniki cieplne
  Ciecze
  Mechaniczne i termodynamiczne właściwości ciał
  Aplikacje
  Ruchy Browna (html5)
  Animacja wyjaśnia zjawisko ruchów Browna. Regulowana temperatura.
  Dyfuzja (html5)
  Animacja wyjaśnia zjawisko dyfuzji. Regulowana temperatura.
  Rozklad predkości cząsteczek gazu (html5)
  Rożkład prędkości cząsteczek gazu dla różnych temperatur.
  Skale temperatur (html5)
  Porównanie skali Celsiusza, Kelvina i Farenheita.
  Konwekcja (html5)
  Przekaz energii wewnętrznej - konwekcja
  Przewodnictwo cieplne (html5)
  Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
  Przemiana izotermiczna (html5)
  Prawo Boyle'a-Mariotte'a
  Przemiana izobaryczna (html5)
  Prawo Gay-Lussaca
  Przemiana izochoryczna (html5)
  Prawo Charles'a
  Przemiana adiabatyczna (html5)
  Równanie Poissona
  Perpetuum mobile (html5)
  Przykłady pomysłów na perpetuum mobile I rodzaju. Dlaczego to nie działa?!
  Kaczka pijaczka (html5)
  Nareszcie mamy perpetuum mobile I rodzaju – ale czy aby na pewno? To działa, ale czy rzeczywiście nie pobiera energii?
  Chlodziarka (html5)
  Zasada działania lodówki.
  Wilgotnosc wzgledna (html5)
  Interaktywny wykres pokazujący zależności między temperaturą,wilgotnością względną, bezwzględną i punktem rosy
  Wilgotnosc bezwzgledna (html5)
  Interaktywny wykres pokazujący zależności między temperaturą,wilgotnością względną, bezwzględną i punktem rosy
  Punkt rosy (html5)
  Interaktywny wykres pokazujący zależności między temperaturą,wilgotnością względną, bezwzględną i punktem rosy
  Silnik czterosuwowy (html5)
  Interaktywna animacja przedstawia zasadę działania silnika czterosuwowego
  Silnik o zapłonie samoczynnym (html5)
  Interaktywna animacja przedstawia zasadę działania silnika diesla
  Silnik Wankla (html5)
  Interaktywna animacja przedstawia zasadę działania silnika Wankla
  Cykl Carnota (html5)
  Animacja html5 - Cykl Carnota
  Gaz doskonały
  Model gazu doskonałego w okrągłym naczyniu 2D. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Sprawność silnika cieplnego(html5)
  Interaktywna symulacja html5, w której uczniowie muszą określić, na podstawie dostarczonych danych, sprawność silnika cieplnego(0 - 1). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Sprawność silnika Carnota (html5)
  Ćwiczenie zaprojektowane tak, żeby umożliwić uczniom zbadanie tego, jak temperatury źródła ciepła i chłodnicy wpływają na sprawność idealnego silnika pracującego w cyklu odwracalnym.. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Silnik dwusuwowy (html5)
  Silnik dwusuwowy - animacja html5 Źródło: http://www.vascak.cz/?p=2514
  Elektryczny równoważnik ciepła (html5)
  Symulacja jest zaprojektowana tak, aby uczniowie mogli przeanalizować konwersję energii elektrycznej na energię cieplną. Można zmieniać ilość wody, napięcie zasilania i czas dostarczania energii. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciepło w przemianie izobarycznej (html5)
  Określanie ciepła dostarczonego do gazu w przemianie izobarycznej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciepło w przemianie izochorycznej (html5)
  Określanie ciepła dostarczonego do gazu w procesie, w którym nie zmienia się jego objętość. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wewnętrzna przy sprężaniu izotermicznym (html5)
  Wyznaczanie energii wewnętrznej gazu, który podlega sprężaniu izotermicznemu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca wykonana przy sprężaniu adiabatycznym (html5)
  Określanie pracy wypadkowej w układzie, w którym gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Sprawność silnika cieplnego (html5)
  Wyznaczanie sprawności silnika (0 - 1) na podstawie dostarczonego wykresu zależności p(V). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/