Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ciepło, temperatura
  Oceany i morza
  Aplikacje
  Ruchy Browna (html5)
  Animacja wyjaśnia zjawisko ruchów Browna. Regulowana temperatura.
  Dyfuzja (html5)
  Animacja wyjaśnia zjawisko dyfuzji. Regulowana temperatura.
  Rozklad predkości cząsteczek gazu (html5)
  Rożkład prędkości cząsteczek gazu dla różnych temperatur.
  Termometr Galileusza (html5)
  Termometr Galileusza, nazywany też termoskopem, wykorzystuje prawo Archimedesa i zależność gęstości cieczy od temperatury, do jej pomiaru.
  Skale temperatur (html5)
  Porównanie skali Celsiusza, Kelvina i Farenheita.
  Konwekcja (html5)
  Przekaz energii wewnętrznej - konwekcja
  Przewodnictwo cieplne (html5)
  Przekaz energii wewnętrznej – przewodnictwo cieplne
  Przemiana izotermiczna (html5)
  Prawo Boyle'a-Mariotte'a
  Przemiana izobaryczna (html5)
  Prawo Gay-Lussaca
  Przemiana izochoryczna (html5)
  Prawo Charles'a
  Przemiana adiabatyczna (html5)
  Równanie Poissona
  Chlodziarka (html5)
  Zasada działania lodówki.
  Temperatura wrzenia (html5)
  Zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia.
  Wilgotnosc wzgledna (html5)
  Interaktywny wykres pokazujący zależności między temperaturą,wilgotnością względną, bezwzględną i punktem rosy
  Wilgotnosc bezwzgledna (html5)
  Interaktywny wykres pokazujący zależności między temperaturą,wilgotnością względną, bezwzględną i punktem rosy
  Punkt rosy (html5)
  Interaktywny wykres pokazujący zależności między temperaturą,wilgotnością względną, bezwzględną i punktem rosy
  Termistor (html5)
  Animacja pokazuje obwód z termistorem, opornikiem, którego rezystancja (opór) silnie zależy od temperatury
  Cykl Carnota (html5)
  Animacja html5 - Cykl Carnota
  Gaz doskonały (html5)
  Interaktywna symulacja html5 gazu doskonałego. Histogram rozkładu prędkości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Gaz doskonały (bez histogramu) (html5)
  Gaz doskonały (bez histogramu) (html5) Interaktywna symulacja html5 gazu doskonałego. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Przemiany gazowe (html5)
  Program umożliwia uczniom wirtualne zbadanie zachowań gazu w zamkniętym prostopadłościennym naczyniu z tłokiem. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przewodzenie ciepła (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie zbadać różne czynniki, które wpływają na szybkość przepływu ciepła przez przegrodę między dwoma gazami. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Symulator diagramu H-R (html5)
  Diagram Hertzsprunga-Russella - w pełni funkcjonalny symulator HTML5 pozwalający zapoznać się z osiami diagramu HR i rozmiarami gwiazd w różnych położeniach. Pozwala użytkownikowi na analizę lokalizacji najjaśniejszych gwiazd na niebie, jak i gwiazd najbliższych. Wersja w języku polskim jest adaptacją angielskiej wersji symulatora The Hertzsprung-Russell Diagram hostowanej na Astronomy Education at the University of Nebraska-Lincoln Web Site.
  Promieniowanie cieplne (html5)
  Symulacja pozwala przyjrzeć się względnym proporcjom różnych długości fal świetlnych, które są emitowane przez gwiazdy w różnych temperaturach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Szybkość transportu ciepła (html5)
  Określanie szybkości przepływu ciepła przez przegrodę oddzielającą dwa gazy o różnych temperaturach. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciepło w przemianie izobarycznej (html5)
  Określanie ciepła dostarczonego do gazu w przemianie izobarycznej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciepło w przemianie izochorycznej (html5)
  Określanie ciepła dostarczonego do gazu w procesie, w którym nie zmienia się jego objętość. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia wewnętrzna przy sprężaniu izotermicznym (html5)
  Wyznaczanie energii wewnętrznej gazu, który podlega sprężaniu izotermicznemu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca wykonana przy sprężaniu adiabatycznym (html5)
  Określanie pracy wypadkowej w układzie, w którym gaz nie wymienia ciepła z otoczeniem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Sprawność silnika cieplnego (html5)
  Wyznaczanie sprawności silnika (0 - 1) na podstawie dostarczonego wykresu zależności p(V). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/