Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Filtr górnoprzepustowy (RC)
  Filtr dolnoprzepustowy (RC)
  Filtr górnoprzepustowy (RL)
  Filtr dolnoprzepustowy (RL)
  Aplikacje
  Fale na linie (html5)
  Oglądaj w zwolnionym tempie falującą linkę. Poruszaj końcem liny żeby wytworzyć falę, lub dostosować częstotliwość i amplitudę oscylatora. Regulacja tłumienia i naciągu. Koniec liny może być zamocowany, luźny lub swobodny. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Drgania tłumione (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykres zależności położenia ciała od czasu w ruchu drgającym tłumionym.
  Drgania wymuszone (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca drgania wymuszone i zjawisko rezonansu
  Oscylatory sprzężone (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy drgań w oscylatorach sprzężonych.
  Oscylacje poziome tłumione (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym z uwzględnieniem tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Filtr górnoprzepustowy (RC)
  Filtr górnoprzepustowy zbudowany z rezystora i kondensatora. Filtr górnoprzepustowy przepuszcza wyższe częstotliwości, a tłumi niższe częstotliwości. Częstotliwość sygnału wejściowego nieustannie się zmienia, przemiatając częstotliwość w górę i w dół widma w celu pokazania zmian na wyjściu. Częstotliwość graniczna (poniżej której tłumienie przekracza 3 dB) jest widoczna w prawym dolnym rogu, jako "f.3dB".
  Filtr dolnoprzepustowy (RC)
  Filtr dolnoprzepustowy zbudowany z rezystora i kondensatora. Filtr górnoprzepustowy przepuszcza niższe częstotliwości, a tłumi wyższe częstotliwości. Częstotliwość sygnału wejściowego nieustannie się zmienia, przemiatając częstotliwość w górę i w dół widma w celu pokazania zmian na wyjściu. Częstotliwość graniczna (powyżej której tłumienie przekracza 3 dB) jest widoczna w prawym dolnym rogu, jako "f.3dB".
  Filtr górnoprzepustowy (RL)
  Filtr górnoprzepustowy zbudowany z rezystora i cewki. Filtr górnoprzepustowy przepuszcza wyższe częstotliwości, a tłumi niższe częstotliwości. Częstotliwość sygnału wejściowego nieustannie się zmienia, przemiatając częstotliwość w górę i w dół widma w celu pokazania zmian na wyjściu.
  Filtr dolnoprzepustowy (RL)
  Filtr dolnoprzepustowy zbudowany z rezystora i cewki. Filtr górnoprzepustowy przepuszcza niższe częstotliwości, a tłumi wyższe częstotliwości. Częstotliwość sygnału wejściowego nieustannie się zmienia, przemiatając częstotliwość w górę i w dół widma w celu pokazania zmian na wyjściu.
  Drgania wymuszone
  Interaktywna symulacja drgań wymuszonych i rezonansu. Wersja z menu rozwijanym. © weelookang@gmail.com; leetatleong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Drgania wymuszone
  Interaktywna symulacja drgań wymuszonych i rezonansu. Wersja z częstotliwościami ustawianymi za pomocą suwaków. © weelookang@gmail.com; leetatleong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Drgania wymuszone
  Interaktywna symulacja drgań wymuszonych i rezonansu. Wersja z przeciąganą masą. © weelookang@gmail.com; leetatleong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike