Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
  Aplikacje
  Interferencja fal
  Twórz fale za pomocą kapiącego kranu, głośnika audio lub lasera! Dodaj drugie źródło, aby uzyskać obraz interferencyjny. Ustaw przesłonę, aby zbadać dyfrakcję na pojedynczej i podwójnej szczelinie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Interferencja i dyfrakcja na jednej i dwóch szczelinach (html5)
  Interaktywna symulacja html5 doświadczenia Younga. Interferencja fal, które ulegają dyfrakcji na jednej i dwóch szczelinach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siatka dyfrakcyjna
  Symulacja zachowania światła, które napotyka siatkę dyfrakcyjną (struktura przypominająca grzebień z dużą liczbą równomiernie rozmieszczonych otworów). Użyj co najmniej jednego z pól wyboru, aby włączyć wiązkę światła. Światło ulega dyfrakcji i interferencji, a w porównaniu do podobnego efektu na podwójnej szczelinie, linie wytwarzane przez siatkę dyfrakcyjną są bardzo ostre (wąskie) i jasne. Zbliżenie środka siatki pokazano w prawym dolnym rogu. Za pomocą suwaka można kontrolować odstępy między szczelinami, czyli stałą siatki dyfrakcyjnej. W symulacji, czerwone światło ma długość fali 650 nm, zielone światło ma długość fali 550 nm, a niebieskie światło ma długość fali 450 nm. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
  Symulacja demonstruje dyfrakcję fal na pojedynczej szczelinie. Szerokość otworu kontrolowana jest za pomocą suwaka. Początkowo fale są wyświetlane w czerni i bieli (skala szarości), przy czym zarówno grzbiety, jak i doliny są białe. Czarny wskazuje zerowe wychylenie. Alternatywnie można przejść do schematu kolorów czerwonego i niebieskiego, w którym grzbiety fal są wyświetlane na czerwono, doliny na niebiesko, a czerń nadal wskazuje zerowe wychylenie. Zwróć uwagę, że amplituda fali nie zmniejsza się wraz z odległością od źródła, tak jak w przypadku fal fizycznych. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Powstawanie obrazu interferencyjnego
  W wizualizacji poruszamy się po ekranie punkt po punkcie, aby zobaczyć, w jaki sposób dwie fale sukcesywnie wzmacniają i znoszą się nawzajem. Odległość szczelin i długość fali można zmieniać, badając, jak zmienia się obraz. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Doświadczenie Younga
  Spójne fale biegnące od dwóch szczelin interferują, wygaszając się w pewnych kierunkach (tam gdzie nakładają się fale o przeciwnych fazach). Odległość między szczelinami i długość fali można zmieniać, badając, jak zmienia się obraz. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html