Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Fala prostokątna (html5)
  Fala prostokątna jako złożenie fal sinusoidalnych
  Fala stojąca (superpozycja fali padającej z falą odbitą) (html5)
  W symulacji HTML5 uwidocznione są: fala padająca (kolor czerwony), fala odbita (kolor niebieski) i otrzymana przez ich nałożenie fala stojąca (czarna). Pierwszy przycisk umożliwia wybór pomiędzy odbiciem przy nieruchomym końcu i odbiciem przy luźnym końcu. Uruchomienie następuje za pomocą żółtego przycisku (Start); W każdym momencie możemy zastopować symulację i ją wznowić, jak również spowolnić ruch. Za pomocą przycisku "Resetuj", można przywrócić stan początkowy. Możemy wybrać animację ciągłą i skokową, przy czym, w tym drugim przypadku, można również ustawić odstęp czasu między poszczególnymi krokami. Za pomocą przycisków na dole można określić, które fale będą widoczne. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Dudnienia (html5)
  Wysłanie z dwóch źródeł dźwięku (na przykład dwóch kamertonów) fal o zbliżonych częstotliwościach daje nie oddzielne dźwięki, ale jeden dźwięk, o okresowo zmieniającej się amplitudzie drgań. Zjawisko to nosi nazwę dudnienia i może być wyjaśnione przez superpozycję dwóch fal. Dwa górne wykresy tej aplikacji pokazują, dla dwóch fal o jednakowej amplitudzie, wychylenia (Y1 lub Y2) punktu z położenia równowagi, w funkcji czasu t. Wychylenie y w fali wypadkowej w danym momencie, uzyskuje się przez dodanie poszczególnych wychyleń (y = y1 + y2). Jego zmiany w czasie t obserwujemy na dolnym wykresie. Obserwowana zmiana głośności związana jest z okresową zmiennością amplitudy drgań. Przycisk "Resetuj" przywraca stan początkowy. Za pomocą drugiego przycisku można uruchomić symulację, wstrzymać ją i wznowić. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnione tempo", ruch będzie spowolniony 10-krotnie. Częstotliwość interferujących fal może być zawarta między 100 Hz i 1000 Hz (zatwierdź wybór klawiszem Enter!) Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Interferencja konstruktywna i destruktywna (html5)
  Symulacja umożliwia uczniom wizualizację tego w jaki sposób odległość między dwoma źródłami fal spójnych wpływa na wynik superpozycji fal. Pozwala ustalić warunki, które prowadzą do interferencji konstruktywnej i destruktywnej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła wypadkowa (html5)
  Obliczanie wypadkowej trzech sił skierowanych pod losowymi kątami. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła elektrostatyczna (ładunki współliniowe) (html5)
  Upewnij się, że wiesz, jak znaleźć wypadkową siłę działającą na jeden z ładunków, w układzie ładunków współliniowych. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła elektrostatyczna (trójkąt) (html5)
  Upewnij się, że wiesz, jak znaleźć wypadkową siłę działającą na jeden z ładunków, w układzie ładunków umieszczonych w wierzchołkach trójkąta. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła elektrostatyczna (prostokąt) (html5)
  Upewnij się, że wiesz, jak znaleźć wypadkową siłę działającą na jeden z ładunków, w układzie ładunków umieszczonych w wierzchołkach prostokąta. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Składanie drgań (html5)
  Interaktywna symulacja pokazująca wynik złożenia dwóch drgań. Regulowane częstotliwości, początkowa różnica faz i amplitudy drgań.
  Superpozycja fal sinusoidalnych (html5)
  Program umożliwia uczniom nakładanie na siebie fal i analizę właściwości fali wypadkowej. Będzie pomocny przy omawianiu interferencji konstruktywnej i destruktywnej. Może również ilustrować dudnienia, fale nośne i modulację. Stanowi także dobrą ilustrację składania drgań harmonicznych, czy po prostu dodawania funkcji sinusoidalnych. Autor Frank McCulley. Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Pole elektryczne od dwóch ładunków (html5)
  Wyznaczanie natężenia pola od dwóch ładunków punktowych w punkcie leżącym na linii prostej przechodzącej przez te ładunki. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Superpozycja pulsów
  Animacja superpozycji fal – sumowanie się kilku niezależnych ruchów falowych. © Andreu Glasmann; Wolfgang Christian; Mario Belloni Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Interferencja fal i częstotliwość dudnień
  Interaktywne demo, które pozwala zobaczyć i usłyszeć wynik superpozycji dwóch fal sinusoidalnych o różnych częstotliwościach. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Modulacja amplitudy
  Interaktywne demo, które pozwala zobaczyć i usłyszeć wynik modyfikacji fali sinusoidalnej wolnozmienną cosinusoidalną obwiednią amplitudy. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Superpozycja fal
  Model superpozycji dwóch fal jednowymiarowych. © weelookang@gmail.com; wolfgang, wochristian@davidson.edu Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Złożenie dwóch funkcji cosinus
  Wizualizacja złożenia dwóch funkcji cosinus. Źródło: http://visual.icse.us.edu.pl/
  Dodawanie dwóch fal sinusoidalnych
  Aplet obrazuje superpozycję dwóch fal sinusoidalnych w szerokim zakresie długości fal i częstotliwości. Spróbuj przewidzieć wyniki - niektóre są zaskakujące! Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html