Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Pierwsza i druga pochodna funkcji (html5)
  Symbole: x zmienna niezależna + plus - minus * pomnożone przez / podzielone przez ^ do potęgi (...) nawias abs(...) wartość bezwzględna sqrt(...) pierwiastek kwadratowy exp(...) funkcja eksponencjalna ln(...) logarytm naturalny sin(...) sinus cos(...) cosinus tan(...) tangens arcsin(...) arcus sinus arccos(...) arcus cosinus arctan(...) arcus tangens sinh(...) sinus hiperboliczny cosh(...) cosinus hiperboliczny tanh(...) tangens hiperboliczny arsinh(...) area sinus hiperboliczny arcosh(...) area cosinus hiperboliczny artanh(...) area tangens hiperboliczny e liczba Eulera e pi liczba π (ludolfina) Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwol
  Sieczna i styczna (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Prędkość chwilowa na podstawie wykresu położenia od czasu (html5)
  Sprawdź, czy potrafisz uzyskać chwilową prędkość obiektu na podstawie wykresu jego położenia w zależności od czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie na podstawie wykresu położenia od czasu (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć przyspieszenie ciała na podstawie wykresu położenia w funkcji czasu, poprzez znalezienie chwilowych prędkości w dwóch różnych momentach czasu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kąt między styczną i cięciwą (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kąta między styczną, a cięciwą
  Styczne do wykresów funkcji
  Aplikacja umożliwia przedstawienie wykresów funkcji i ich stycznych. Wzór funkcji wprowadzamy w górnym polu tekstowym. Pozostałe pola wprowadzania służą do wyboru obszaru do narysowania. Punkt (czarny), w którym ma zostać narysowana styczna (czerwona), można przesuwać przeciągając myszą wzdłuż wykresu funkcji (czarny). © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0
  Trójkąt utworzony przez styczne
  Wizualizacje definicji i twierdzeń dotyczących trójkąta. Wierzchołki trójkąta (czerwone) można przesuwać, przeciągając je z wciśniętym lewym przyciskiem myszy. © Walter Fendt. http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ CC BY-NC-SA 4.0