Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Fale mechaniczne
  Dźwięki
  Aplikacje
  Fala wzbudzona na obustronnie zamocowanej strunie (html5)
  To ćwiczenie ma na celu pomóc uczniom odkryć związek między gęstością liniową struny i jej naciągiem, a prędkością rozchodzenia się fali wzdłuż struny. Możemy wybrać sześć identycznych strun lub sześć strun o różnej gęstości liniowej. Naciąg może być ustalany indywidualnie dla każdej struny lub we wszystkich tak samo. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Częstotliwość fal stojących (struna) (html5)
  Ustalanie częstotliwości potrzebnej do wytworzenia fali stojącej, w strunie o określonej długości, masie i naciągu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wibrująca struna
  Ten model rozwiązuje jednowymiarowe równanie falowe. © 2018, Francisco Esquembre; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Siły w falującej lince
  Wizualizacja sił działających w falującej strunie. Ruch falowy w strunie może być zrozumiany na podstawie praw dynamiki Newtona, jeśli rozważymy fragment struny i siły na niego działające w każdej chwili, jako brak równowagi naprężeń na jego końcach. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Fale stojące na linie (końce nieruchome)
  Symulacja fal stojących w strunie zamocowanej z dwóch stron. Dwukrotne kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Juan M. Aguirregabiria; Loo Kang Wee; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike