Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Rzeki
  Aplikacje
  Wirująca cewka w polu magnetycznym (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli zbadać strumień pola magnetycznego w funkcji czasu dla cewki obracającej się w polu magnetycznym. Zebranie danych umożliwia również obliczenie siły elektromotorycznej i sporządzenie jej wykresu w funkcji czasu. Autor Frank McCulley Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wirująca cewka w polu magnetycznym (wykresy) (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przyjrzeć się wykresom strumienia pola magnetycznego w funkcji czasu i siły elektromotorycznej w funkcji czasu dla cewki wirującej w polu magnetycznym. Uczeń może zmieniać rozmiar cewki, szybkość jej obrotu i wartość indukcji pola magnetycznego, analizując wpływ każdego z tych czynników na wykresy. Autor Frank McCulley Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód w polu magnetycznym
  Obserwuj ramkę przesuwającą się przez obszar pola magnetycznego. Zauważ, że pole po lewej jest kierowane za ekran, a po prawej przed. Wytypuj, jak będą wyglądały wykresy, zanim je obejrzysz. Wykresy pokazują strumień magnetyczny (dodatni, gdy linie pola są skierowane za ekran) przechodzący przez ramkę, w funkcji czasu, a także natężenie indukowanego w ramce prądu w funkcji czasu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Magnes i pętla
  Oglądaj magnes przelatujący ze stałą prędkością przez cewkę. Wykresy pokażą strumień pola magnetycznego w każdej pętli cewki, w funkcji czasu, jak również siłę elektromotoryczną indukowaną w cewce w funkcji czasu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Magnes i pętla 1
  Kliknij i przeciągnij kropkę w środku magnesu, aby przesunąć magnes w lewo lub w prawo. Wykresy pokażą strumień pola magnetycznego w każdej pętli cewki, w funkcji czasu, jak również siłę elektromotoryczną indukowaną w cewce w funkcji czasu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Prawo Faradaya
  Symulacja ilustruje prawo indukcji elektromagnetycznej Faradaya. Możemy przesuwać drut wzdłuż pary równoległych przewodów w polu magnetycznym, które jest zwrócone w głąb ekranu (niebieskie) lub przed ekran (czerwone). Powyżej układu doświadczalnego prezentowany jest wykres siły elektromotorycznej indukcji w funkcji czasu. Można zmieniać pole magnetyczne, wpisując wzór wyrażający indukcję magnetyczną B (x, t). Czas t mierzony jest w sekundach, ale należy pamiętać, że czas w symulacji jest szybszy niż czas rzeczywisty. © Wolfgang Christian; Tan Wei Chiong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Prawo Faradaya (obracająca się ramka)
  Symulacja pokazuje związek strumienia i odpowiadającej mu siły elektromotorycznej generowanej w prostokątnym obwodzie obracającym się wokół osi prostopadłej do jednorodnego pola magnetycznego. Można zmieniać prędkość kątową obrotu ramki, co pozwala zobaczyć jej wpływ na częstotliwość i maksymalną wartość SEM indukcji. © Tan Seng Kwang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ruch przewodnika w polu magnetycznym
  Czerwony pręt może ślizgać się bez tarcia po niebieskich szynach. Do pręta przykładamy stałą siłę (czerwona) skierowaną w prawo. Pręt, szyny, zielony rezystor oraz czarne druty po lewej tworzą zamknięty obwód przewodzący. Przesunięcie pręta w prawo zwiększa strumień magnetyczny w tej pętli, powodując powstanie indukowanego prądu, który narasta wraz ze wzrostem prędkości pręta. Rośnie w związku z tym także siła elektrodynamiczna przeciwdziałająca tym zmianom, aż pręt osiągnie prędkość przy której równoważy ona siłę zewnętrzną (od tego momentu a = 0, v = const). Zewnętrzna siła zostaje usunięta po 8 sekundach - co się wtedy stanie? Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Działo elektromagnetyczne
  Czerwony pocisk może ślizgać się bez tarcia po niebieskich szynach. Akumulator powoduje przepływ prądu w obwodzie utworzonym przez akumulator, szyny i pocisk. Przez pocisk płynie prąd skierowany w dół, a jednorodne pole magnetyczne skierowane jest w głąb strony, co powoduje działanie na pocisk siły elektrodynamicznej skierowanej w prawo - nadającej mu przyspieszenie w prawo. Ruch pocisku zwiększa strumień pola magnetycznego obejmowanego przez obwód, powodując powstanie indukowanego prądu, przeciwnie skierowanego do prądu od akumulatora i związanej z nim siły elektrodynamicznej skierowanej przeciwnie do kierunku ruchu. Im szybciej porusza się pocisk, tym większa szybkość zmiany strumienia, tym większy indukowany prąd i większa ta siła. Ostatecznie równoważy siłę działającą w prawo. Od tego momentu pocisk porusza się ze stałą prędkością. Jednak prędkość ta może być imponująco duża! Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/