Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Deska Galtona (html5)
  Regresja metodą najmniejszych kwadratów (html5)
  Aplikacje
  Rozkład Maxwella (html5)
  Interaktywne wirtualne ćwiczenie, pozwalające badać rozkład prędkości cząsteczek gazów w zamkniętym naczyniu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Regresja metodą najmniejszych kwadratów (html5)
  Stwórz swój własny wykres punktowy lub wykorzystaj dane ze świata rzeczywistego i spróbuj dopasować do niego linię! Dowiedz się, jak poszczególne punkty danych wpływają na współczynnik korelacji oraz linię najlepszego dopasowania. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Regresja liniowa metodą najmniejszych kwadratów
  Ten model dopasowuje prostą do zbioru danych. © 2017, Francisco Esquembre; Félix J. García Clemente; Loo Kang WEE Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Krzywa dopasowania
  Ten model dopasowuje krzywą wielomianową do zbioru danych. © 2017, Francisco Esquembre; Félix J. García Clemente. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Deska Galtona (html5)
  Pobaw się Deską Galtona i rozwijaj swoją wiedzę o statystyce. Na desce rozmieszczone są w kształcie trójkąta wystające gwoździe.Kulki spadające z góry odbijają się od tych gwoździ w sposób losowy.Pod deską możemy zobaczyć histogram końcowych położeń zbliżony do rozkładu dwumianowego. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Zobaczyć Teorię
  Zestaw interaktywnych wizualizacji i symulacji obrazujących podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa i statystyki.
  Deska Galtona
  Symulacja deski Galtona, pionowej planszy z n rzędami kołków, na które upuszczona jest kulka. Za każdym razem, gdy kulka uderza w kołek, ma ona prawdopodobieństwo p odbicia w lewo i prawdopodobieństwo 1-p odbicia w prawo. W dolnej części planszy kulki są zbierane do pojemników - w symulacji liczba wpadających kulek do każdego z pojemników reprezentowana jest przez histogram. © Wolfgang Christian; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzuty kostką
  Interaktywna demonstracja histogramu wyników rzutów kośćmi Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Kalkulator odchylenia standardowego
  Interaktywne narzędzie do obliczania odchylenia standardowego zbioru danych liczbowych. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Rozkład normalny (rozkład Gaussa)
  Interaktywny wykres rozkładu Gaussa (normalnego) Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org
  Regresja liniowa metodą najmniejszych kwadratów
  Interaktywna demonstracja dopasowania linii prostej do wykresu punktowego za pomocą metody najmniejszych kwadratów. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org