Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Kulka na sprężynie (html5)
  Prawo Hooke'a (html5)
  Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej
  Aplikacje
  Kulka na sprężynie (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch harmoniczny kulki na sprężynie. Wykresy położenia, prędkości i przyspieszenia w zależności od czasu. Regulowana masa kulki i stała sprężystości sprężyny. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Prawo Hooke'a (html5)
  Rozciągaj i ściskaj sprężyny żeby zbadać zależności pomiędzy siłą, stałą sprężystości, przemieszczeniem i energią potencjalną! Zbadaj, co dzieje się, gdy dwie sprężyny są połączone szeregowo oraz równolegle. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Stała sprężystości na podstawie wykresu (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć wartość stałej sprężystości na podstawie wykresu siły w funkcji długości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała sprężystości na podstawie danych (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć wartość stałej sprężystości i początkową długość sprężyny (nieobciążonej) w oparciu o dane, które zostały zebrane przez podwieszanie do jej końca różnych mas (sprężyna wisi pionowo). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła sprężystości (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowany tak, aby uczniowie mogli przeanalizować zależność między siłą przyłożoną do sprężyny, a jej długością. Uczniowie mogą testować 7 różnych sprężyn. Za każdym razem po kliknięciu na Start, na sprężynę zadziała nowa siła, o losowo dobieranej wartości maksymalnej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać parametry, które określają częstotliwość drgań masy zawieszonej na sprężynie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia potencjalna sprężystości (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium uczniowie będą szukali związku między wykonaną pracą, a odkształceniem sprężyny. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje poziome (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym bez tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje poziome tłumione (html5)
  To ćwiczenie pozwoli uczniom zbadać czynniki wpływające na amplitudę, częstotliwość, okres lub częstość kołową wózka poruszającego się ruchem drgającym z uwzględnieniem tarcia, po powierzchni poziomej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Przemiany energii (html5)
  Ćwiczenie zaprojektowane tak, żeby umożliwić uczniom zbadanie przemian energii potencjalnej sprężystości na energię kinetyczną. Uczniowie będą mogli modyfikować masę obiektu, stałą sprężystości sprężyny i jej odkształcenie. Można sporządzić różne wykresy zależności między tymi zmiennymi znajdując ich wzajemny związek. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie stałej sprężystości na podstawie zasady zachowania pędu (html5)
  Uczniowie mają za zadanie określić stałą sprężystości sprężyny, która działając na dwa wózki, nadaje im pęd. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Energia sprężystości (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć pracę wykonaną nad sprężyną, analizując wykres zależności siły od długości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przemiana energii kinetycznej w energię drgań (html5)
  Obliczanie amplitudy i częstotliwości oscylacji powstałych po zderzeniu wózka ze sprężyną. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej
  Model pokazuje dynamikę układu z uwzględnieniem tarcia statycznego i kinetycznego. Symulacja pokazuje asymetrię spowodowaną przez zmianę zwrotu siły tarcia podczas ruchu w górę i w dół równi, oraz znaczenie tarcia w ustaleniu położenia równowagi. Skala pokazywanych wektorów sił jest umowna, a obraz jest przeskalowywany gdy długość równi pochyłej (od 0,1 do 10 m) lub jej kąt nachylenia zmienia się. Dodatkowo użytkownik może ustawić współczynniki tarcia i stałą sprężyny. Pokazane są wykresy położenia, prędkości i wypadkowej siły działającej na masę w funkcji czasu, zsynchronizowane ze zmianami w układzie. © 2015, Wolfgang Christian, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Stała sprężystości na podstawie działających sił (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć wartość stałej sprężystości i wyjściową długość sprężyny w oparciu o dane, które zostały zebrane, przy rozciąganiu sprężyny o różne wartości, za pomocą sondy siły. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała sprężystości na podstawie ruchu pocisku (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć stałą sprężystości sprężyny na podstawie odległości na jaką wyrzuci ona pocisk, po jej odblokowaniu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje w pionie ze stoperem
  W tym ćwiczeniu należy znaleźć okres i częstotliwość drgań pionowych masy zawieszonej na sprężynie. Można to zrobić poprzez pomiar czasu wystarczająco dużej liczby oscylacji, żeby zminimalizować błąd. Na podstawie częstotliwości drgań trzeba też będzie wyznaczyć stałą sprężystości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje w pionie
  W tym ćwiczeniu należy znaleźć amplitudę i częstotliwość drgań pionowych masy zawieszonej na sprężynie. Na podstawie częstotliwości drgań trzeba też będzie wyznaczyć stałą sprężystości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Rozciągnięcie sprężyny - zadanie
  W ćwiczeniu należy znaleźć wartość siły naprężenia sprężyny i jej rozciągnięcie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała sprężystości sprężyny - zadanie
  Uczniowie muszą znaleźć wartość stałej sprężystości na podstawie pomiarów długości sprężyny. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Skok na bungee
  Rozwijana lista na górze po lewej pozwala wybrać pomiędzy widokiem układu, diagramem słupkowym energi i wykresem energii sprężystości. Pierwsze trzy opcje wyświetlą się trybie pełnoekranowym, dwie pozostałe połączą dwa widoki w jeden ekran. Przesunięcie suwaka zmieni współczynnik sprężystości liny. Możemy przeciągać widoczne małe kwadraciki zmieniając odpowiednio: wysokość słupa, długość liny, masę skoczka. Podwójne kliknięcie w dowolnym miejscu panelu włącza tryb pełnoekranowy. Fk - siła sprężystości, Fg - siła grawitacyjna © Michael R. Gallis; Fremont Teng; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Masy na sprężynach - podstawy
  Wieszaj masy na sprężynach i badaj odkształcenia sprężyn i oscylacje mas. Porównaj dwa układy masa-sprężyna i eksperymentuj ze stałą sprężystości. Przenoś laboratorium na różne planety, spowolnij czas i obserwuj prędkość i przyspieszenie w trakcie oscylacji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0