Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Drgania mechaniczne (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca wykresy zależności wychylenia, prędkości, energii kinetycznej i potencjalnej od czasu, ciała zawieszonego na sprężynie.
  Kulka na sprężynie (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch harmoniczny kulki na sprężynie. Wykresy położenia, prędkości i przyspieszenia w zależności od czasu. Regulowana masa kulki i stała sprężystości sprężyny. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Kulka na sprężynie - wykresy energii (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca ruch harmoniczny kulki na sprężynie. Wykresy energii w zależności od czasu i energii w zależności od położenia. Regulowana masa kulki i stała sprężystości sprężyny. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Stała sprężystości na podstawie wykresu (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć wartość stałej sprężystości na podstawie wykresu siły w funkcji długości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała sprężystości na podstawie danych (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć wartość stałej sprężystości i początkową długość sprężyny (nieobciążonej) w oparciu o dane, które zostały zebrane przez podwieszanie do jej końca różnych mas (sprężyna wisi pionowo). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła sprężystości (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowany tak, aby uczniowie mogli przeanalizować zależność między siłą przyłożoną do sprężyny, a jej długością. Uczniowie mogą testować 7 różnych sprężyn. Za każdym razem po kliknięciu na Start, na sprężynę zadziała nowa siła, o losowo dobieranej wartości maksymalnej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie stałej sprężystości na podstawie zasady zachowania pędu (html5)
  Uczniowie mają za zadanie określić stałą sprężystości sprężyny, która działając na dwa wózki, nadaje im pęd. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Bilans energetyczny (sprężyna, ruch z tarciem) (html5)
  Ściśnięta sprężyna po odblokowaniu odpycha ciało, które porusza się następnie po powierzchni z tarciem. Wykorzystując równanie bilansu energetycznego, trzeba będzie znaleźć odległość przebytą przez obiekt do momentu zatrzymania. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przemiana energii kinetycznej w energię drgań (html5)
  Obliczanie amplitudy i częstotliwości oscylacji powstałych po zderzeniu wózka ze sprężyną. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała sprężystości na podstawie wykresu drgań (html5)
  Upewnij się, że potrafisz obliczyć stałą sprężystości sprężyny na podstawie wykresu drgań ciała, które jest na niej zawieszone. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje w pionie ze stoperem
  W tym ćwiczeniu należy znaleźć okres i częstotliwość drgań pionowych masy zawieszonej na sprężynie. Można to zrobić poprzez pomiar czasu wystarczająco dużej liczby oscylacji, żeby zminimalizować błąd. Na podstawie częstotliwości drgań trzeba też będzie wyznaczyć stałą sprężystości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Oscylacje w pionie
  W tym ćwiczeniu należy znaleźć amplitudę i częstotliwość drgań pionowych masy zawieszonej na sprężynie. Na podstawie częstotliwości drgań trzeba też będzie wyznaczyć stałą sprężystości sprężyny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wahadło matematyczne (html5)
  Użyj jednego lub dwóch wahadeł i odkryj, jak okres wahadła prostego zależy od długości pręta, masy ciężarka oraz amplitudy. Łatwo zmierzysz czas za pomocą stopera z fotokomórką. Możesz zmieniać opory i siłę ciężkości. Użyj wahadła, aby znaleźć wartość g - przyspieszenia grawitacyjnego na planecie X. Zauważ odstępstwa od ruchu harmonicznego przy dużej amplitudzie. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Rozciągnięcie sprężyny - zadanie
  W ćwiczeniu należy znaleźć wartość siły naprężenia sprężyny i jej rozciągnięcie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Stała sprężystości sprężyny - zadanie
  Uczniowie muszą znaleźć wartość stałej sprężystości na podstawie pomiarów długości sprężyny. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Fala podłużna w sprężynie
  Symulacja fali podłużnej w sprężynie, pokazanej w środku. Na górze pokazana jest sprężyna nieodkształcona. Na dole znajduje się wykres wychylenia z położenia równowagi, prędkości lub przyspieszenia różnych punktów sprężyny w funkcji położenia. Na wykresie wartość dodatnia oznacza zwrot wychylenia, prędkości lub przyspieszenia w prawo. Suwaki pozwalają zmienić częstotliwość drgań końca sprężyny, oraz prędkość fali. Zauważ, że prędkość fali jest właściwością ośrodka, więc zwiększenie prędkości tak naprawdę oznacza zwiększenie współczynnika sprężystości. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Ciężarki na sprężynach
  Symulacja zachowań ciężarków zawieszonych na sprężynach. Powieś masę, wyreguluj współczynnik sprężystości sprężyny, dobierz współczynnik tłumienia. Możesz nawet spowolnić czas czy przetransportować laboratorium na inne planety. Diagram pokaże energię kinetyczną, potencjalną i cieplną. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Masy na sprężynach - podstawy
  Wieszaj masy na sprężynach i badaj odkształcenia sprężyn i oscylacje mas. Porównaj dwa układy masa-sprężyna i eksperymentuj ze stałą sprężystości. Przenoś laboratorium na różne planety, spowolnij czas i obserwuj prędkość i przyspieszenie w trakcie oscylacji. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0