Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Optyka geometryczna
  Optyka geometryczna
  Aplikacje
  Soczewka rozpraszająca (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca obrazy powstające w soczewce rozpraszającej.
  Soczewka skupiająca (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca obrazy powstające w soczewce skupiającej.
  Zwierciadła płaskie (html5)
  Interaktywna symulacja obrazów powstających w układach zwierciadeł płaskich
  Akomodacja oka (html5)
  Animacja wyjaśniająca zjawisko akomodacji oka.
  Mikroskop (html5)
  Animacja pokazująca obrazy powstające w mikroskopie
  Lupa (html5)
  Animacja pokazująca obrazy powstające w lupie
  Luneta Galileusza (html5)
  Animacja pokazująca obrazy powstające w lunecie Galileusza
  Luneta Keplera (html5)
  Animacja pokazująca obrazy powstające w lunecie Keplera
  Luneta Newtona (html5)
  Animacja pokazująca obrazy powstające w lunecie Newtona
  Soczewki (html5)
  Interaktywny aplet html5 - Zdolność skupiająca i ogniskowa soczewki.
  Bieg promieni w soczewce skupiającej i rozpraszającej (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca obrazy powstające w soczewkach. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Postawanie obrazów w soczewce skupiającej (html5)
  Animacja pokazująca relacje między ogniskową soczewki, położeniem i wysokością przedmiotu i obrazu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Odbicie i załamanie światła (html5)
  Zbadaj zmianę kierunku biegu światła na granicy dwóch ośrodków, o różnych współczynnikach załamania. Zobacz, jak zmiana ośrodka z powietrza na wodę czy szkło, zmienia kąt załamania. Pobaw się pryzmatami o różnych kształtach i twórz tęcze. Przykładowe cele kształcenia Wyjaśnij, w jaki sposób światło załamuje się na granicy pomiędzy dwoma ośrodkami i co określa kąt załamania. Zastosuj Prawo Snelliusa do wiązki światła laserowego, padającego na granicę dwóch ośrodków. Opisz w jaki sposób prędkość i długość fali światła zmienia się w różnych ośrodkach. Opisz wpływ zmiany długości fali na kąt załamania. Wyjaśnij powstawanie tęczy, po przejściu światła białego przez pryzmat. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Obraz w soczewce skupiającej (html5)
  Określanie położenia i wysokości obrazu, powstającego w soczewce skupiającej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obraz w soczewce rozpraszającej (html5)
  Określanie położenia i wysokości obrazu, powstającego w soczewce rozpraszającej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Powstawanie obrazów w soczewkach skupiających (html5)
  Symulacja pokazuje powstawanie obrazów w soczewkach skupiających. Zastosowano przybliżenie soczewek cienkich. Odległości przedmiotu x i obrazu y liczone są od płaszczyzny soczewki. Wysokości liczone są od osi optycznej. Uwaga na konwencję znaków: w przypadku powstawania obrazu pozornego jego odległość od soczewki i wysokość podawane są ze znakiem minus. © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Powstawanie obrazów w soczewkach cienkich
  Symulacja pokazuje powstawanie obrazów w soczewkach skupiających i rozpraszających. Przeciągając myszką suwaki (krzyżyk w kółku) możemy zmienić położenie i wysokość przedmiotu oraz ogniskową. Zastosowano przybliżenie soczewek cienkich. u i v oznaczają współrzędną x położenia, odpowiednio przedmiotu i obrazu. Wysokości liczone są od osi optycznej i de facto oznaczają tu współrzędne y końca strzałek. Uwaga, w związku z tym na konwencję znaków: powiększenie p = v/u = wysokość obrazu / wysokość przedmiotu jest ujemne dla obrazów rzeczywistych, a dodatnie dla pozornych. Źródło © 2016, Fu-Kwun Hwang; lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Jaka soczewka?
  Sprawdź swoją wiedzę dotyczącą soczewek. Możesz znaleźć ogniskową soczewki skupiającej lub rozpraszającej, obliczając ją, ale sprawdź też, czy możesz dojść do tego bez wykonywania obliczeń. Zainspirowany artykułem z 2002 roku w The Physics Teacher autorstwa Melissy Dancy, Wolfganga Christiana i Mario Belloni. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Soczewka i zwierciadło
  Symulacja obrazuje bieg promieni załamujących się w soczewce lub odbijających od zwierciadła. Uwzględniono aberrację sferyczną. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Dwie soczewki
  Interaktywna symulacja obrazu powstającego w układzie dwóch soczewek. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Soczewka kontaktowa
  Dowiedz się, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, jak promienie światła od odległych obiektów są skupiane przez soczewkę oka i soczewki kontaktowe.
  Szkło powiększające
  Dowiedz się więcej, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, o typie, rozmiarze, położeniu i orientacji obrazu powstającego po przejściu światła przez cienką soczewkę.
  Soczewka skupiająca
  W jaki sposób w soczewce powstaje obraz? Zobacz, jak załamuje się promień światła w soczewce. Sprawdź, jak zmienia się obraz przy zmianie ogniskowej soczewki, przesunięciu obiektu, soczewki lub ekranu. Źródło: https://github.com/openstax/simulations