Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  SKETCHOMETRY Geometria przez szkice
  Dynamiczne oprogramowanie matematyczne do geometrii euklidesowej i wykresów funkcji. Użytkownik szkicuje punkty, okręgi i linie na ekranie, a sketchometry jest w stanie zinterpretować te kreski i przetworzyć na dokładne obiekty geometryczne.
  Okrąg opisany na trójkącie
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi symetralnymi boków i okręgiem opisanym. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Okrąg wpisany w trójkąt
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi dwusiecznymi kątów i okręgiem wpisanym. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Wysokości trójkąta
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi wysokościami i ortocentum. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Środkowe trójkąta
  Interaktywny trójkąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi środkowymi i środkiem ciężkości trójkąta. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Okręgi styczne. Warunek styczności.
  Interaktywny rysunek okręgów stycznych zewnętrznie lub wewnętrznie (możliwość przeciągania środków okręgów i zmiany ich promieni, zoom). Przeciągnij końce linijki, żeby dokonać pomiaru. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Czworokąt wpisany w okrąg
  Interaktywny czworokąt (możliwość przeciągania wierzchołków, zoom) z zaznaczonymi symetralnymi boków i okręgiem opisanym. Przykładowy plik uzyskany za pomocą Sketchometry.
  Czworokąt opisany na okręgu (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący własności czworokąta opisanego na okręgu
  Czworokąt środki (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący własności czworokąta, powstałego przez połączenie środków boków innego czworokąta
  Deltoid środki (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący własności czworokąta, powstałego przez połączenie środków boków deltoidu
  Kąt między styczną i cięciwą (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kąta między styczną, a cięciwą
  Kąty w okręgu (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów wpisanych i środkowych.
  Kąty w trójkącie (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów trójkąta
  Okrąg wpisany w trójkąt (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący okręgu wpisanego w trójkąt
  Ortocentrum trójkąta (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący wysokości trójkąta i ortocentrum
  Pięciokąt foremny (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów pięciokąta foremnego
  Proste i kąty (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kątów powstałych przy przecięciu dwóch równoległych trzecią prostą
  Środek ciężkości trójkąta (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący środkowych trójkąta i jego środka ciężkości
  Twierdzenie Pitagorasa (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący twierdzenia Pitagorasa
  Własności deltoidu (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący deltoidu
  Warunek istnienia trójkąta (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący warunku istnienia trójkąta