Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Pierwsza i druga pochodna funkcji (html5)
  Symbole: x zmienna niezależna + plus - minus * pomnożone przez / podzielone przez ^ do potęgi (...) nawias abs(...) wartość bezwzględna sqrt(...) pierwiastek kwadratowy exp(...) funkcja eksponencjalna ln(...) logarytm naturalny sin(...) sinus cos(...) cosinus tan(...) tangens arcsin(...) arcus sinus arccos(...) arcus cosinus arctan(...) arcus tangens sinh(...) sinus hiperboliczny cosh(...) cosinus hiperboliczny tanh(...) tangens hiperboliczny arsinh(...) area sinus hiperboliczny arcosh(...) area cosinus hiperboliczny artanh(...) area tangens hiperboliczny e liczba Eulera e pi liczba π (ludolfina) Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwol
  Sieczna i styczna (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/mde/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Kąt między styczną i cięciwą (html)
  Interaktywny plik html wygenerowany przez Sketchometry, dotyczący kąta między styczną, a cięciwą