Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Wielokrążek stały i przesuwny (html5)
  Maszyny proste: bloczek ruchomy i nieruchomy.
  Wielokrążek (html5)
  Maszyny proste: bloczek ruchomy i nieruchomy. Wielokrążki (układy bloczków).
  III zasada dynamiki Newtona (html5)
  Aplet obrazuje działanie III zasady dynamiki Newtona
  Równoległobok sił (html5)
  Interaktywna symulacja obrazująca rozkład sił działających na układ ciał zawieszonych na bloczkach.
  Wielokrążek (html5)
  Aplikacja HTML5 pokazująca zasadę działania wielokrążka. Za pomocą myszy możesz podnosić lub obniżać zaczepiony na wielokrążku ładunek. Możesz zmieniać w pewnych granicach: - liczbę krążków wielokrążka, - ciężar ciała zawieszonego na dolnym krążku, - ciężar krążków ruchomych. Po wprowadzeniu zmian naciśnij klawisz "Enter". Program obliczy wtedy siłę potrzebną do podniesienia ciała z wielokrążkiem. Program nie zezwoli na wprowadzenie takich parametrów, by naprężenie sznurka przekroczyło 10 N. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Rozkład siły na składowe (html5)
  Symulacja pokazuje w jaki sposób rozłożyć wektor (np. siły) na składowe wzdłuż dwóch wybranych wcześniej kierunków. Długość, kierunek i zwrot wektora, który będziesz rozkładał możesz zmieniać przy pomocy myszy (ciągnąc za koniec wektora przy naciśniętym klawiszu). Długość możesz także zmienić (albo tylko sprawdzić) w okienku na prawym panelu. Podobnie (przy pomocy myszy lub okienek na panelu) możesz zmieniać kierunek osi, wzdłuż których będą działać składowe siły. Po naciśnięciu klawisza "Znajdź składowe" zobaczysz w jaki sposób należy znajdować wektory (siły) składowe. W okienkach na panelu pokażą się też długości wektorów składowych. Konstrukcję możesz wymazać klikając na klawisz "Wymaż składowe". Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Siła wypadkowa (Dodawanie wektorów) (html5)
  Applet dotyczy sił działających na ciało (zaczepionych w jednym punkcie). Możesz zmieniać liczbę sił składowych, używając pola wyboru "Liczba sił:" po prawej stronie, oraz ich wartości i kierunki (niebieskie strzałki), przesuwając groty strzałek do dowolnych, pożądanych pozycji, za pomocą myszki (należy kliknąć na grot strzałki i trzymając naciśnięty lewy przycisk, przesuwać myszkę). Jeśli chcesz otrzymać wypadkową siłę, działającą na ciało, musisz wykonać dodawanie wektorów. Gdy klikniesz na przycisk "Znajdź wypadkową", program pokaże ci równoległe przesunięcie wektorów i narysuje wektor siły wypadkowej (czerwony). Przesuwając myszką groty strzałek możesz zaobserwować, jak wypadkowa zmienia się wraz ze zmianą sił składowych. Przycisk "Usuń konstrukcję" usuwa konstrukcję siły wypadkowej. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Równowaga trzech sił (html5)
  Prezentowane tu doświadczenie dotyczy równowagi trzech sił. Obciążniki zawieszone są na trzech związanych ze sobą linkach, z których dwie są przerzucone przez bloczki, obracające się bez tarcia. Trzy siły, zaczepione w węźle (przedstawiają je kolorowe wektory), są w równowadze. W ramce możesz zmieniać wartości sił od 1 N do 10 N (po dokonaniu zmian wciśnij klawisz "Enter"!). Zauważ, że wartość każdej siły musi być mniejsza od sumy wartości dwóch pozostałych sił. Istnieje możliwość zmiany położenia obu bloczków i statywów przez przeciągnięcie myszką bloczków do momentu, gdy ciężarki dotkną podłoża. Uwaga: jeśli wartość którejś z sił nie pozwala się zmienić, podnieś odpowiedni bloczek do góry i spróbuj jeszcze raz. Gdy zaznaczysz pole wyboru "Równoległobok sił", zostanie narysowany równoległobok sił zwróconych w lewo i w prawo w górę (strzałka czerwona i niebieska). Poniżej możesz odczytać kąty ("Kąty:"), jakie każda z tych dwóch sił tworzy z pionem. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Siła wypadkowa 1D (html5)
  Gra ma na celu pomoc uczniom opanować umiejętność składania sił równoległych. Uczniowie będą mieli minutę, aby podać jak najwięcej sił wypadkowych. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła wypadkowa 2D (html5)
  Gra ma na celu pomoc uczniom opanować umiejętność składania sił. Uczniowie będą mieli 3 minuty, aby podać jak najwięcej sił wypadkowych. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła wypadkowa (html5)
  Obliczanie wypadkowej trzech sił skierowanych pod losowymi kątami. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  II zasada dynamiki z tarciem (siła pod kątem) (html5)
  Obliczanie przyspieszenia obiektu ciągniętego wzdłuż poziomej powierzchni przez siłę skierowaną pod pewnym kątem do tej powierzchni. Uwzględniono tarcie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  II zasada dynamiki (bez tarcia) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć różne rzeczy dla szeregu obiektów poruszających się jako układ. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie na równi (poziom2) (html5)
  Obliczanie przyspieszenia przedmiotu zsuwającego się po równi pochyłej. Uwzględniono tarcie. Masa ciała, kąt nachylenia równi i współczynnik tarcia są generowane losowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie na równi (poziom1) (html5)
  Obliczanie przyspieszenia przedmiotu zsuwającego się po równi pochyłej. Pominięto tarcie. Masa ciała i kąt nachylenia równi są generowane losowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły na równi (poziom1) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć się siłę potrzebną do utrzymania nieruchomego obiektu na równi, gdy nie ma siły tarcia. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły na równi (poziom2) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć się siłę reakcji działającą na ciało na równi, w chwili gdy kąt nachylenia równi jest taki, że ciało zaczyna się ześlizgiwać. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Równia pochyła (z tarciem) (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć przyspieszenie układu ciał, z których jedno porusza się po równi, na której występuje tarcie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  II zasada dynamiki (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć przyspieszenie lub jedną z dwóch sił działających na ciało, poruszające się po poziomym podłożu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ciężarek na sprężynie na równi pochyłej
  Model pokazuje dynamikę układu z uwzględnieniem tarcia statycznego i kinetycznego. Symulacja pokazuje asymetrię spowodowaną przez zmianę zwrotu siły tarcia podczas ruchu w górę i w dół równi, oraz znaczenie tarcia w ustaleniu położenia równowagi. Skala pokazywanych wektorów sił jest umowna, a obraz jest przeskalowywany gdy długość równi pochyłej (od 0,1 do 10 m) lub jej kąt nachylenia zmienia się. Dodatkowo użytkownik może ustawić współczynniki tarcia i stałą sprężyny. Pokazane są wykresy położenia, prędkości i wypadkowej siły działającej na masę w funkcji czasu, zsynchronizowane ze zmianami w układzie. © 2015, Wolfgang Christian, lookang. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Uszereguj siły
  To interaktywne ćwiczenie pokazuje, w każdym z przykładów, pięć różnych reprezentacji dotyczących różnych scenariuszy. Twoim zadaniem jest uszeregowanie ich na podstawie wielkości wypadkowej siły. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5