Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Karuzela (html5)
  Gravitron - rodzaj karuzeli (html5)
  Aplikacje
  Siła nacisku w wirującej stacji kosmicznej (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium uczniowie będą badać to, w jaki sposób parametry wirującej stacji kosmicznej określają pozorny ciężar (nacisk na podłoże) ludzi znajdujących się w tej stacji. Uczniowie mogą zmieniać masę osoby, prędkość obrotową stacji i jej promień. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ice Bucket Challenge (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć maksymalną i minimalną prędkość wiadra wirującego w płaszczyźnie pionowej po okręgu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Gravitron - rodzaj karuzeli (html5)
  Symulacja pokazuje model klasycznej atrakcji wesołych miasteczek na terenie USA i Kanady gravitron, w którym dociskani jesteśmy do ściany w obracającym się cylindrze. W niektórych wersjach nawet usuwana jest spod nóg podłoga. W tej symulacji klocek obraca się wraz z cylindrem, który jest spowalniany ze stałym przyspieszeniem. W pewnym momencie, nie ma już dostatecznie dużej siły, aby utrzymać klocek, więc zaczyna się ześlizgiwać po ścianie. Widok z prawej strony pokazuje rozkład działających na niego sił. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Karuzela (html5)
  Jeśli ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, to oznacza, że wypadkowa wszystkich sił, działających na to ciało, stanowi siłę dośrodkową; uproszczony model karuzeli pokazuje tę siłę. W polach po lewej stronie u dołu możesz zmieniać wybrane parametry symulacji (nie zapomnij zatwierdzić zmian klawiszem "Enter"!). Jeśli wybierzesz drugi z czterech przełączników w górnej części ramki ("Karuzela z siłami"), zostaną pokazane przestrzennie wektory sił, działających na każde z ośmiu ciał: siła ciężkości (czarna strzałka) i siła pochodząca od linki (strzałka niebieska). Dodając te wektory otrzymujemy siłę wypadkową, czyli siłę dośrodkową (strzałka czerwona). Widok sił można wyłączyć, wybierając przycisk "Karuzela". Dodatkowo możesz obejrzeć prosty dwuwymiarowy rysunek wektorów sił ("Równoległobok sił") oraz ważne dla ruchu po okręgu wartości liczbowe ("Wartości liczbowe"). Jeśli chcesz dokładnie obserwować wektory sił, możesz zatrzymać obrót karuzeli za pomocą przycisku "Zatrzymaj / Wznów" lub dziesięciokrotnie go spowolnić, używając opcji "Spowolnienie". UWAGA: Symulacja pokazuje wyłącznie ruch po okręgu z prędkością o stałej wartości. Pomija się także opór powietrza. © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Ice Bucket Challenge - energia (html5)
  Uczniowie mają za zadanie wyznaczyć zakres energii mechanicznej, przy którym wiadro z wodą zaczepione na lince będzie zataczało w płaszczyźnie pionowej okrąg. Energia musi być na tyle mała, żeby linka nie zerwała się i na tyle duża, żeby woda nie wylała się. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley. Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Samochód na zakręcie (html5)
  Uczniowie muszą określić siłę tarcia działającą na samochód na zakręcie i maksymalna prędkość, z jaką samochód może przejechać ten zakręt, nie wpadając w poślizg. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła odśrodkowa (html5)
  Uczniowie muszą ustalić szybkość i liczbę obrotów na minutę ciała krążącego po okręgu, przy których linka utrzymująca je w tym ruchu ulega zerwaniu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Samochód na wyprofilowanym zakręcie
  Symulacja pokazuje samochód poruszający się na zakręcie. Liczymy na to, że poruszając się jednostajnie po okręgu, bezpiecznie minie zakręt nie wypadając z toru. W symulacji pokazano widok z tyłu i z góry, a także rozkład sił działających na samochód. Za pomocą suwaków możesz sprawdzić, w jakich warunkach samochód może bezpiecznie poruszać się po zakręcie. Zmieniając położenie suwaków zauważysz linie ograniczające tło suwaka zmiany prędkości. Kolor zielony pokazuje prędkości, przy których samochód może bezpiecznie poruszać się po łuku, a czerwony pokazuje prędkości przy jakich samochód się ślizga. Jeśli nastąpi poślizg, w obu widokach samochodu pojawi się czerwona strzałka wskazująca, czy samochód wyniesie na zewnątrz, czy też zsunie się on w kierunku środka łuku. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5