Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Pole magnetyczne
  Cząstka w polu magnetycznym
  Aplikacje
  Reguła lewej dłoni Fleminga (html5)
  Reguła Fleminga obrazowo przedstawiona w animacji html5
  Magnes sztabkowy (html5)
  Animacja pokazuje kierunek linii sił pola magnetycznego od magnesu sztabkowego
  Generator prądu trójfazowego (html5)
  Animacja pokazuje zasadę działania generatora prądu trójfazowego
  Indukcja elektromagnetyczna (html5)
  Wirtualne doświadczenie z cewką i magnesem
  Reguła Lenza (html5)
  Animacja pokazuje skutki działania reguły Lenza
  Lampa elektronowa Thomsona (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie mają za zadanie przyjrzeć się ugięciu wiązki promieni katodowych (strumienia elektronów) za pomocą pola magnetycznego i elektrycznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  To wirtualne ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przetestować czynniki, które wpływają na tor naładowanych cząstek poruszających się w polu magnetycznym prostopadle do linii sił pola. Można zmienić masę cząstki, wartość ładunku i jego znak, prędkość cząstki oraz zwrot linii sił pola magnetycznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  W tej symulacji można przyjrzeć się siłom działającym ze strony pola magnetycznego na naładowane cząstki. Rozważono przypadki cząstki spoczywającej i poruszającej się równolegle lub prostopadle do linii sił pola. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  W symulacji, można sterować ruchem ładunku poruszającego się w płaszczyźnie prostopadłej do linii sił pola magnetycznego. Możemy zmieniać zwrot linii sił oraz wielkość i znak ładunku. Pole jest skierowane albo w głąb ekranu (oznaczone x) albo przed ekran (oznaczone o). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Siła Lorentza (html5)
  W tym zadaniu należy znaleźć wartość i kierunek siły działającej na naładowaną cząstkę poruszającą się w polu magnetycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch cząstki w jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym
  Symulacja torów elektronu poruszającego się w przestrzeni 3D pod wpływem sił pola elektrycznego i magnetycznego. © Dieter Roess; Tan Wei Chiong; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ładunek w polu magnetycznym - podstawy (html5)
  Ćwiczenie zaprojektowane tak, żeby uczniowie poznali wzór na wartość siły Lorentza działającej na ładunek poruszający się w stałym polu magnetycznym. Następnie mogą przeanalizować w jaki sposób kierunek siły, jest uzależniony od kierunku ruchu ładunku i kierunku pola magnetycznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa i energia kinetyczna cząstki (html5)
  W tym zadaniu należy określić masę i energię kinetyczną cząstki uwięzionej w polu magnetycznym. Podany będzie ładunek cząstki, jej szybkość i indukcja magnetyczna pola. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Masa i szybkość cząstki (html5)
  W tym zadaniu uczeń ma za zadanie wyznaczyć masę i szybkość cząstki, poruszającej się w polu pól magnetycznym i elektrycznym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu magnetycznym
  Symulacja pokazuje linię śrubową, jaką zatacza dodatnio naładowana cząstka (czerwona) w jednorodnym polu magnetycznym. Pokazane są również dwie składowe ruchu. Fioletowa linia pokazuje ruch kołowy cząstki, związany ze składową prędkości, która jest prostopadła do linii pola magnetycznego. Czarna linia pokazuje ruch ze stałą prędkością związany ze składową prędkości, która jest równoległa do linii pola. Połączenie ruchu kołowego i ruchu prostoliniowego daje ruch po linii śrubowej o stałym skoku. Wiedząc, że cząstka jest dodatnia, powinieneś być w stanie określić kierunek i zwrot indukcji magnetycznej. Andrew Duffy, w oparciu o wizualizator 3D Wolfganga Bauera. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Selektor prędkości
  Symulacja ruchu naładowanej cząstki w jednorodnym polu magnetycznym i elektrycznym - selektor prędkości. © Fu-Kwun Hwang; lookang; Chee Wah Ong Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Tory cząstek
  Dowiedz się, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, jak siły magnetyczne działające na ładunki w ruchu generują ruch po okręgu, a tory cząstek umożliwiają wgląd w ich naturę.
  Cząstka w polu elektrycznym i magnetycznym
  Symulacja ruchu cząstki o ładunku q i masie m poruszającej się w polu elektrycznym i magnetycznym. (wymaga WebGL) Źródło: https://github.com/kriskda/ParticleInElectricMagneticFields