Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Prąd elektryczny
  Aplikacje
  Opór wewnętrzny baterii (html5)
  Wyznaczanie oporu wewnętrznego baterii na podstawie siły elektromotorycznej i natężenia prądu płynącego w obwodzie z opornikiem. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (pojedynczy opornik) (html5)
  Wyznaczanie napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystora i natężenia prądu w obwodzie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ szeregowy) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami połączonymi szeregowo. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ równoległy) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami połączonymi równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny baterii na podstawie wykresu (html5)
  Określanie oporu wewnętrznego ogniwa, na podstawie wykresu natężenia prądu w funkcji napięcia na zaciskach. Wyznaczanie maksymalnego natężenia prądu i siły elektromotorycznej ogniwa. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny baterii (html5)
  Symulacja umożliwia analizę napięcia na zaciskach baterii, w zależności od natężenia pobieranego z niej prądu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny (układ równoległy) (html5)
  Określanie oporu wewnętrznego baterii na podstawie siły elektromotorycznej i natężenia płynącego prądu, w obwodzie z opornikami połączonymi równolegle. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny ogniwa (html5)
  Wyznaczanie oporu wewnętrznego ogniwa na podstawie siły elektromotorycznej i wartości napięcia mierzonego na zaciskach, gdy czerpany jest z niego prąd. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie napięcia baterii (układ kombinowany) (html5)
  Wyznaczania napięcia baterii na podstawie kodów barwnych rezystorów i natężenia prądu w obwodzie z opornikami w układzie kombinowanym. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Opór wewnętrzny ogniwa (html5)
  Interaktywna symulacja obwodu do badania oporu wewnętrznego ogniwa.
  Opór wewnętrzny z wykresu napięcia na zaciskach (html5)
  Określenie oporu wewnętrznego baterii w oparciu o wykres napięcia na zaciskach w zależności od natężenia prądu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Cewka
  Aplet przedstawia prosty obwód zawierający cewkę (element przeciwdziałający zmianom natężenia prądu). W momencie uruchomienia symulatora napięcie na cewce wynosi 5V i nie płynie żaden prąd. Z biegiem czasu, napięcie na zaciskach cewki zmniejsza się, umożliwiając przepływ prądu o narastającym powoli natężeniu, do momentu gdy działa jak obwód zamknięty; prąd przepływa swobodnie. Kliknij na przełącznik, żeby "rozładować" cewkę (łącząc rezystor z jej zaciskami, co spowoduje spadek prądu do zera), a następnie kliknij na niego ponownie, aby znów podłączyć cewkę do zasilania. Przebiegi poniżej obwodu pokazują napięcie na cewce w kolorze zielonym, a natężenie prądu na żółto.
  Obwód RLC
  Obwód RLC, który jest obwodem drgającym składającym się z rezystora, kondensatora i cewki połączonych szeregowo. Kondensator początkowo jest naładowany; napięcie naładowanego kondensatora powoduje przepływ prądu w cewce do rozładowania kondensatora. Gdy kondensator jest rozładowany, cewka (przeciwdziałająca zmianom natężenia prądu) powoduje, że kondensator jest ponownie ładowany z przeciwną polaryzacją. Napięcie kondensatora ostatecznie powoduje spadek natężenia prądu do zera i następnie przepływ w przeciwnym kierunku. Wynikiem są oscylacje. Przebiegi napięcia i natężenia prądu w cewce, kondensatorze i rezystorze są pokazane poniżej obwodu (napięcie jest pokazane na zielono, natężenie prądu na żółto). Częstotliwość rezonansowa zależy od pojemności i indukcyjności obwodu i jest pokazana w prawym dolnym rogu (jako res.f). Po pewnym czasie, oscylacje zanikają, z powodu opornika. Zamknij przełącznik na chwilę, aby wzbudzić je ponownie.
  Obwód rezonansowy szeregowy
  Przykład ten pokazuje rezonans szeregowy. Trzy identyczne obwody szeregowe RLC są zasilane przez trzy różne częstotliwości. Środkowy jest zasilany napięciem o częstotliwości rezonansowej (pokazanej w prawym dolnym rogu ekranu jako "res.f"). Górny jest zasilany nieco niższą częstotliwością, a dolny nieco wyższą. Napięcie szczytowe w obwodzie środkowym jest bardzo wysokie, ponieważ układ jest w stanie rezonansu.
  Obwód rezonansowy równoległy
  Przykład ten pokazuje rezonans równoległy. Trzy identyczne obwody równoległe RLC (zawierają cewkę, rezystor i kondensator połączone równolegle) są zasilane przez trzy różne częstotliwości. W tym przypadku, w obwodzie środkowym występuje rezonans, co powoduje, że prąd jest mniejszy niż w dwóch pozostałych przypadkach (ponieważ impedancja obwodu jest najwyższa w rezonansie).
  Opór wewnętrzny (html5)
  W tym ćwiczeniu należy obliczyć moc wydzielaną na jednym z dwóch oporników połączonych równolegle i podłączonych do baterii mającej pewien opór wewnętrzny. Uczniowie muszą również ustalić napięcie na zaciskach baterii. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wirująca cewka w polu magnetycznym (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli zbadać strumień pola magnetycznego w funkcji czasu dla cewki obracającej się w polu magnetycznym. Zebranie danych umożliwia również obliczenie siły elektromotorycznej i sporządzenie jej wykresu w funkcji czasu. Autor Frank McCulley Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wirująca cewka w polu magnetycznym (wykresy) (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przyjrzeć się wykresom strumienia pola magnetycznego w funkcji czasu i siły elektromotorycznej w funkcji czasu dla cewki wirującej w polu magnetycznym. Uczeń może zmieniać rozmiar cewki, szybkość jej obrotu i wartość indukcji pola magnetycznego, analizując wpływ każdego z tych czynników na wykresy. Autor Frank McCulley Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwód w polu magnetycznym
  Obserwuj ramkę przesuwającą się przez obszar pola magnetycznego. Zauważ, że pole po lewej jest kierowane za ekran, a po prawej przed. Wytypuj, jak będą wyglądały wykresy, zanim je obejrzysz. Wykresy pokazują strumień magnetyczny (dodatni, gdy linie pola są skierowane za ekran) przechodzący przez ramkę, w funkcji czasu, a także natężenie indukowanego w ramce prądu w funkcji czasu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Magnes i pętla
  Oglądaj magnes przelatujący ze stałą prędkością przez cewkę. Wykresy pokażą strumień pola magnetycznego w każdej pętli cewki, w funkcji czasu, jak również siłę elektromotoryczną indukowaną w cewce w funkcji czasu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Magnes i pętla 1
  Kliknij i przeciągnij kropkę w środku magnesu, aby przesunąć magnes w lewo lub w prawo. Wykresy pokażą strumień pola magnetycznego w każdej pętli cewki, w funkcji czasu, jak również siłę elektromotoryczną indukowaną w cewce w funkcji czasu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Ruch przewodnika w polu magnetycznym
  Czerwony pręt może ślizgać się bez tarcia po niebieskich szynach. Do pręta przykładamy stałą siłę (czerwona) skierowaną w prawo. Pręt, szyny, zielony rezystor oraz czarne druty po lewej tworzą zamknięty obwód przewodzący. Przesunięcie pręta w prawo zwiększa strumień magnetyczny w tej pętli, powodując powstanie indukowanego prądu, który narasta wraz ze wzrostem prędkości pręta. Rośnie w związku z tym także siła elektrodynamiczna przeciwdziałająca tym zmianom, aż pręt osiągnie prędkość przy której równoważy ona siłę zewnętrzną (od tego momentu a = 0, v = const). Zewnętrzna siła zostaje usunięta po 8 sekundach - co się wtedy stanie? Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/
  Transformator
  Dowiedz się, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, jak prąd zmienny o wysokim napięciu wytwarzany przez elektrownię jest przetwarzany na energię elektryczną o niskim napięciu, którą mamy w domu.
  Telegraf
  Poznaj, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, koncepcję alfabetu Morse'a i sposób przesyłania sygnałów na duże odległości za pomocą maszyn telegraficznych opartych na elektromagnesach.