Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Energia kinetyczna i potencjalna, praca
  Siły bezwładności
  Ruch drgający harmoniczny
  Podstawowe pojęcia dynamiki
  Dynamika ruchu prostoliniowego
  Dynamika ruchu krzywoliniowego
  Aplikacje
  Prawo Coulomba
  Wizualizuj siłę elektrostatyczną wzajemnego oddziaływania dwóch ładunków. Obserwuj, jak zmiana znaku i wartości ładunków oraz odległości między nimi wpływa na siłę elektrostatyczną. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Praca, a energia kinetyczna (2)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Uczniowie mogą także ustawić maksymalną energię gaśnicy (zapewniającej odrzut) lub maksymalną prędkość astronauty. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły i ruch - podstawy (html5)
  Badanie sił w działaniu: przeciąganie liny, przesuwanie lodówki, skrzyni lub osoby. Zadziałaj stworzoną przez siebie siłą i zobacz, w jaki sposób powoduje ona ruch obiektów. Zmieniaj tarcie i oberwuj, jak to wpływa na ruch. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Wielokrążek stały i przesuwny (html5)
  Maszyny proste: bloczek ruchomy i nieruchomy.
  Wielokrążek (html5)
  Maszyny proste: bloczek ruchomy i nieruchomy. Wielokrążki (układy bloczków).
  I zasada dynamiki Newtona (html5)
  Aplet obrazuje I zasadę dynamiki Newtona
  III zasada dynamiki Newtona (html5)
  Aplet obrazuje działanie III zasady dynamiki Newtona
  Równoległobok sił (html5)
  Interaktywna symulacja obrazująca rozkład sił działających na układ ciał zawieszonych na bloczkach.
  Praca mechaniczna (html5)
  Wykonywanie pracy jest procesem związanym z siłą działającą na ciało fizyczne poruszające się po określonym torze. Jednocześnie praca jest to wielkość fizyczna równa iloczynowi składowej siły równoległej do toru i drogi.
  II zasada dynamiki Newtona
  Aplet wizualizuje zależności między wielkościami z II zasady dynamiki. Autor Steven Sahyun, Uniwersytet Wisconsin - Whitewater. Źródło: http://sahyun.net/html5.php
  Centralne pole elektrostatyczne (html5)
  Do opisu pola elektrycznego wprowadzamy dwie wielkości fizyczne: wektor - natężenie pola elektrostatycznego i skalar - potencjał elektryczny. W pobliżu punktowego (kulistego) ładunku elektrycznego linie siła pola elektrycznego są skierowane radialnie do ładunku ujemnego, a od ładunku dodatniego. Punkty stałego potencjału – to powierzchnie ekwipotencjalne – są sferami o środku w punkcie, w którym jest ładunek.
  Ładunki i pola elektryczne (html5)
  Interaktywna symulacja pól elektrostatycznych wytwarzanych przez różne układy ładunków. Wizualizacja linii sił pola i powierzchni ekwipotencjalnych.
  II zasada dynamiki Newtona (html5)
  Interaktywny aplet html5 pozwalający przeanalizować II zasadę dynamiki Newtona
  Siła normalna (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca siły działające na ciało spoczywające na poziomej powierzchni, w zależności od nacisku.. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Tarcie statyczne (html5)
  Tarcie statyczne (html5) Interaktywna symulacja html5 pokazująca siły działające na ciało spoczywające na poziomej powierzchni, po przyłożeniu dodatkowej siły. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Pęd i popęd (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca związek między pędem ciała, a popędem działającej siły Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Zderzenia centralne (html5)
  Interaktywna symulacja html5 zderzeń centralnych. Regulowane parametry zderzenia. Animowane wykresy pędu, energii kinetycznej, prędkości i położenia. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Popęd siły, a zmiana pędu (html5)
  To ćwiczenie stawia uczniom za cel znalezienie zależności pomiędzy popędem siły, a zmianą pędu. Użyj gaśnicy działając określoną siłą na astronautę Wally'ego. Możesz zmieniać wartość siły i czas jej działania oraz masę astronauty, a następnie określic jego prędkość i pęd, gdy przechodzi między dwiema fotokomórkami. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Siła działająca między ładunkami (html5)
  Interaktywne ćwiczenie html5, w którym uczniowie muszą znaleźć siłę z jaką jeden ładunek działa na drugi. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła grawitacyjna - ćwiczenie (html5)
  Interaktywne ćwiczenie html5, w którym uczniowie muszą znaleźć wartość siły grawitacji pomiędzy dwoma kulistymi obiektami na podstawie ich rozmiaru, gęstości i odległości pomiędzy środkami. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Laboratorium Newtona (html5)
  Ćwiczenie zaprojektowano tak, aby umożliwić uczniom zbadanie czynników, które wpływają na przyspieszenie obiektu na poziomej powierzchni bez tarcia. Dla każdego ruchu, w zależności od przyłożonej siły, symulacja generuje wykresy położenia i prędkości w zależności od czasu. Uczniowie mogą wykorzystać te wykresy do obliczenia przyspieszenia obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawa Newtona: problem z tarciem statycznym i kinetycznym (html5)
  Uczniowie muszą przeanalizować układ dwóch ciał. Zostaną podane współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego. Należy określić minimalną masę ciężarka potrzebną do wprawienia układu w ruch, a następnie obliczyć jego przyspieszenie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Laboratorium Newtona: 2 ciała, bez tarcia (html5)
  To ćwiczenie pozwala na zbadanie czynników wpływających na przyspieszenie układu na poziomej powierzchni bez tarcia. Symulacja podaje położenia ciał w zależności od czasu i na tej podstawie uczniowie powinni określić przyspieszenie. Następnie mogą zmieniać parametry takie, jak siła wypadkowa i masa całkowita (poprzez zmianę każdej z mas układu) i analizować w jaki sposób te zmiany wpływają na przyspieszenie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawa Newtona: problem 3 ciał, bez tarcia (html5)
  Uczniowie mają za zadanie obliczyć przyspieszenie układu 3 poruszających się obiektów. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Prawa Newtona: problem 2 ciał, z tarciem (html5)
  Uczniowie mają za zadanie obliczyć przyspieszenie układu 2 poruszających się obiektów oraz siłę naciągu łączącej je linki. Uwzględniono tarcie kinetyczne. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły grawitacyjne - laboratorium (html5)
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić zbieranie danych dotyczących oddziaływania między dwoma obiektami w przestrzeni kosmicznej. Uczniowie są przenoszeni przez TARDIS do przestrzeni kosmicznej i mogą korzystać z siłomierzy w celu pomiaru siły przyciągania grawitacyjnego między dwoma obiektami. Mogą zmieniać rozmiar obiektów, to z czego są zbudowane i odległość między nimi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Tarcie - laboratorium (html5)
  To wirtualne laboratorium zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli prześledzić różnice między tarciem statycznym i kinetycznym. Mogą też zmieniać masę przedmiotu, który jest przeciągany po poziomej powierzchni i wykreślić zmiany tarcia w zależności od siły nacisku. Wykorzystując nachylenie (współczynnik kierunkowy) tego wykresu mogą określić współczynnik tarcia dla danych powierzchni. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Praca, a energia kinetyczna (html5)
  W tym ćwiczeniu uczniowie powinni odkryć związek między pracą wykonaną przez przyłożoną siłę, a prędkością i energią kinetyczną uzyskaną przez obiekt, który doświadcza działania tej siły. Można sterować wielkością siły, drogą na której działa i masą obiektu. Na koniec można zmierzyć prędkość, jaką uzyskał obiekt w wyniku działania siły. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Badanie grawitacyjnej energii potencjalnej (html5)
  To ćwiczenie pozwala zbadać wielkość energii jaką musimy dostarczać do obiektu, gdy jest on odsuwany od innego obiektu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja zależności w Prawie Powszechnego Ciążenia (html5)
  Wizualne przedstawienie relacji między siłą przyciągania grawitacyjnego, a czynnikami, które wpływają na jej wielkość. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/