Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Pory roku (html5)
  Symulacja pokazuje zmiany ustawienia Ziemi i Słońca w ciągu roku i wpływ tych zmian na występowanie pór roku. Sezonowe zmiany przedstawiono z punktu widzenia zarówno obserwatora na Ziemi, jak i obserwatora zewnętrznego. Źródło: https://github.com/concord-consortium/grasp-seasons
  Ziemia i Słońce (html5)
  Co sprawia, że Ziemia porusza się po torze w przybliżeniu kołowym wokół Słońca? Jest to związane z prędkością Ziemi równą około 30 km/s i siłą grawitacji z jaką Słońce działa na Ziemię. Za pomocą przycisków, można symulować różne prędkość Ziemi, aby zobaczyć jaki to miałoby wpływ na jej orbitę. Czerwona strzałka pokazuje przyspieszenie, a zielona strzałka prędkość Ziemi. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Ziemia (różne prędkości) i Słońce (html5)
  Co sprawia, że Ziemia porusza się po torze w przybliżeniu kołowym wokół Słońca? Jest to związane z prędkością Ziemi równą około 30 km/s i siłą grawitacji z jaką Słońce działa na Ziemię. Symulacja pokazuje pięć hipotetycznych planet, o prędkościach początkowych 80%, 100%, 120%, 141.42% i 150% prędkości Ziemi. Skutkuje to czterema różnymi typami kształtów orbit - dwie orbity eliptyczne, orbita kołowa, trajektoria paraboliczna i trajektoria hiperboliczna. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Model Ptolemeusza ruchu Wenus i Merkurego
  Uproszczony model Ptolemeusza (tylko epicykle) opisu ruchu planet wewnętrznych. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Fazy Wenus
  Aplet pokazuje orbitę Wenus z różnych perspektyw, pozwalając zrozumieć, w jaki sposób widok fragmentu nasłonecznionej połowy planety ukazuje fazy podobne do Księżyca. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Plamy słoneczne
  Animowana wersja sporządzonych przed 400 laty przez Galileusza rysunków plam słonecznych. Edward Ball. Źródło: https://github.com/edwardball/academo.org