Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Porównanie spadku swobodnego z rzutem poziomym (html5)
  Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
  Rzut ukośny (regulowane składowe prędkości początkowej) (html5)
  Aplikacje
  Rzut poziomy (html5)
  Animacja rzutu poziomego
  Porównanie spadku swobodnego z rzutem poziomym (html5
  Interaktywna symulacja html5 pozwalająca porównać czas trwania spadku swobodnego i rzutu poziomego Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.p
  Rzut ukośny (regulowana prędkość i kąt) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca tor rzutu ukośnego w zależności od wartości prędkości początkowej i kąta jaki tworzy z poziomem. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Rzut ukośny (regulowane składowe prędkości początkowej) (html5)
  Interaktywna symulacja html5 pokazująca tor rzutu ukośnego w zależności od wartości składowych: poziomej i pionowej, prędkości początkowej. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Rzuty (html5)
  Za pomocą tej symulacji uczniowie mają znaleźć parametry początkowe rzutu, które wpływają na jego zasięg i czas trwania. Można zmieniać wysokość początkową, prędkość początkową i kąt pod jakim piłka jest wyrzucana. Uczniowie mogą mierzyć nie tylko zasięg rzutu ale mogą także monitorować składową poziomą i pionową prędkości, oraz prędkość całkowitą piłki w locie. Ponadto, dostępny jest czas ruchu. Dla wielu z tych zmiennych możemy sporządzić wykresy. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Różnica prędkości lądowania (html5)
  Uczniowie muszą przewidzieć różnicę w prędkości lądowania dwóch kulek. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Różnica zasięgów (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć odległość między punktami, w których wylądują dwie kulki, z których jedna jest wyrzucana poziomo, a druga spada swobodnie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Skok Robin Hooda (html5)
  Obliczanie zasięgu ruchu, w którym Robin Hood skacze do jeziora, początkowo trzymając się liny (fragment ruchu jak w wahadle), a następnie, po puszczeniu liny w najniższym punkcie toru, leci w powietrzu (fragment ruchu jak w rzucie poziomym), dopóki nie wpadnie do wody. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dostawa dronem - zadanie (html5)
  Uczniowie muszą ustalić, gdzie powinien być dron, w momencie uwalniania zrzutu, tak żeby trafił do celu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dostawa dronem - ćwiczenie (html5)
  Uczniowie mają za zadanie zrzucić z lecącego poziomo drona jak najwięcej przedmiotów, jak najbliżej miejsca docelowego. Otrzymują tym więcej punktów im większa wysokość i szybkość drona. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dostawa dronem - laboratorium (html5)
  To ćwiczenie jest zaprojektowana tak, aby uczniowie zbadali czynniki, które wpływają na ruch niewielkiego obiektu, zrzucanego z drona, który leci poziomo. Uczniowie będą mieć kontrolę nad wysokością, na jakiej znajduje się dron i jego poziomą prędkością. Będą mogli również dokonać wyboru natężenia pola grawitacyjnego w regionie, w którym dron leci. Należy zmierzyć czas lotu i przemieszczenie ładunku w poziomie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Rzuty (html5)
  Wystrzel pocisk z armaty! Poznaj rzuty ukośne przez odpalanie różnych przedmiotów. Ustaw kąt, prędkość początkową i masę. Dodaj opór powietrza. Stwórz z tej symulacji grę, starając się trafić w cel. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Zadanie - ruch z tarciem, rzut
  W zadaniu należy określić miejsce lądowania przedmiotu, który początkowo przesuwa się po chropowatej powierzchni stołu, a następnie z niego spada. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Trajektoria bomb zrzucanych z samolotu
  Kliknij przycisk Uruchom lub przeciągnij samolot w pionie. Dwukrotne kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang WEE Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzut ukośny jako złożenie ruchów
  Diagram Galileusza (rysunek został animowany), wyjaśniający, że rzut poziomy można rozważać jako złożenie ruchu w poziomie ze stałą prędkością i ruchu w pionie, identycznego ze spadkiem swobodnym. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html