Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ruch prostoliniowy
  Ruch dwuwymiarowy
  Aplikacje
  Zasięg rzutu na podstawie energii (html5)
  W zadaniu należy obliczyć odległość w poziomie przebytą przez Joe, podczas skoku na rowerze BMX pomiędzy dwoma rampami, na podstawie znajomości jego energii kinetycznej. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Czas osiągnięcia danej wysokości (html5)
  Uczniowie muszą określić, po jakim czasie piłka osiągnie określoną wysokość w zależności od prędkości, z jaką została wyrzucona i przyspieszenia grawitacyjnego w miejscu zdarzenia. Należy pamiętać, że piłka dotrze do tej wysokości dwa razy, raz po drodze do góry, a raz w dół. Uczniowie muszą znaleźć oba czasy i podać je w milisekundach. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Maksymalna wysokość rzutu na podstawie energii (html5)
  W zadaniu należy określić maksymalną wysokość osiągniętą przez ciało wyrzucone ukośnie, wykorzystując zasadę zachowania energii. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dostawa dronem - zadanie (html5)
  Uczniowie muszą ustalić, gdzie powinien być dron, w momencie uwalniania zrzutu, tak żeby trafił do celu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dostawa dronem - ćwiczenie (html5)
  Uczniowie mają za zadanie zrzucić z lecącego poziomo drona jak najwięcej przedmiotów, jak najbliżej miejsca docelowego. Otrzymują tym więcej punktów im większa wysokość i szybkość drona. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Dostawa dronem - laboratorium (html5)
  To ćwiczenie jest zaprojektowana tak, aby uczniowie zbadali czynniki, które wpływają na ruch niewielkiego obiektu, zrzucanego z drona, który leci poziomo. Uczniowie będą mieć kontrolę nad wysokością, na jakiej znajduje się dron i jego poziomą prędkością. Będą mogli również dokonać wyboru natężenia pola grawitacyjnego w regionie, w którym dron leci. Należy zmierzyć czas lotu i przemieszczenie ładunku w poziomie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wieża Zrzutów poziom 1 (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć przyspieszenie grawitacyjne na planecie i prędkość uderzenia obiektu, który spada z góry wysokiej wieży położonej na tej planecie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wieża Zrzutów poziom 2 (html5)
  Uczniowie muszą znaleźć czas spadania i średnią prędkość spadania ciała, między określonymi piętrami wysokiej wieży, z której zostało zrzucone. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wieża Zrzutów poziom 3 (html5)
  Uczniowie na podstawie informacji o planecie i muszą obliczyć, jak długo trwa na niej spadanie obiektu zrzuconego z wysokiej wieży. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wieża Zrzutów poziom 4 (html5)
  Uczniowie mają za zadanie określić masę planety na podstawie ruchu obiektu zrzucanego z wysokiej wieży. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Rzut pionowy poziom 1 (html5)
  Uczniowie mają za zadanie obliczyć maksymalną wysokość uzyskaną przez obiekt wyrzucony do góry z dachu liceum. Trzeba będzie też znaleźć czas całkowity rzutu i szybkość, z jaką obiekt uderzy w podłoże. Przyspieszenie grawitacyjne na planecie będzie podane. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kopanie piłki - zawody
  Traf jak najwięcej celów, dobierając kąt rzutu tak, żeby jego zasięg pozwolił na idealne lądowanie na celu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Prędkość w rzucie poziomym
  Uczniowie muszą określić składową poziomą prędkości ciała na podstawie przebytej odległości i innych danych. Następnie muszą znaleźć czas lotu i podać go w milisekundach. Na koniec, muszą znaleźć składową pionową prędkości końcowej ciała. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Zadanie - ruch z tarciem, rzut
  W zadaniu należy określić miejsce lądowania przedmiotu, który początkowo przesuwa się po chropowatej powierzchni stołu, a następnie z niego spada. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Kopanie piłki - Lab
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli znaleźć czynniki, które wpływają na zachowanie piłki wykopanej pod pewnym kątem (początek i koniec na powierzchni gruntu). Uczniowie mogą kontrolować prędkość piłki, kąt i pole grawitacyjne. Uczniowie będą mogli zmierzyć maksymalną wysokość uzyskaną przez piłkę, czas lotu i jej przesunięcie w poziomie (zasięg). Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Tor w rzucie ukośnym
  Masz za zadanie dopasować tor kulki do toru sfilmowanej piłki, poruszającej się w rzucie ukośnym. Parametry, które należy ustalić: składowa x i y położenia początkowego, składowa x i y prędkości początkowej oraz wartość przyspieszenia grawitacyjnego. © Francisco Esquembre; Felix J. García-Clemente; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Tor w rzucie ukośnym(1)
  Masz za zadanie dopasować tor kulki do toru sfilmowanej piłki, poruszającej się w rzucie ukośnym. Położenie początkowe obu ciał jest ustalone - punkt (0, 0). Parametry, które należy ustalić: składowa x i y prędkości początkowej oraz składowa x i y przyspieszenia. © Francisco Esquembre; Felix J. García-Clemente; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Rzut ukośny
  Strzelaj z armaty (lub rzuć piłkę!), aby zobaczyć, jak wysoko i daleko poleci kula lub piłka. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Rzuty ukośne - zmiana kąta
  Symulacja pokazuje rzuty pod kątami zmieniającymi się o 5 stopni w zakresie od 0 do 90. Pokazane są również różne wykresy związane z tym ruchem, dzięki czemu można zobaczyć efekt zmiany kąta wyrzutu. Za pomocą przycisków wybierz wartość g (przyspieszenie grawitacyjne), prędkość początkową i co wykreślić na osi pionowej wykresu (po prawej). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5