Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Ruch po okręgu (html5)
  Ruch po okręgu, a drgania harmoniczne.
  Siła dośrodkowa
  Symulator pokazuje prędkość i siłę działającą na obiekt poruszający się po okręgu ze stałą (co do wartości) prędkością. Autor Steven Sahyun, Uniwersytet Wisconsin - Whitewater Źródło: http://sahyun.net/html5.php na podstawie Wolfgang Bauer, Michigan State University.
  Różnica faz w fali poprzecznej
  W tym modelu fali poprzecznej symulacja pokazuje przesunięcie fazowe, zwykle wiązane z ruchem falowym, w kategoriach różnic położeń kątowych dwóch punktów poruszających się ruchem jednostajnym po okręgu. © Lee Tat Leong; Wee Loo Kang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Związek ruchu po okręgu z ruchem harmonicznym
  W tej symulacji można zbadać związek między jednostajnym ruchem po okręgu, a ruchem harmonicznym prostym. © Andrew Duffy; Wee Loo Kang; Tan Wei Chiong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Siła dośrodkowa (html5)
  To ćwiczenie ma na celu zbadanie zależności między siłą, masą i promieniem okręgu, po którym porusza się obiekt, a prędkością potrzebną do utrzymania ciała w tym ruchu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Siły w ruchu po okręgu (html5)
  To wirtualne laboratorium pozwala ustalić wielkości, które wpływają na siłę dośrodkową utrzymującą ciało w ruchu po okręgu. Uczniowie mogą zmieniać masę przedmiotu, jego prędkość oraz promień okręgu, po którym porusza się. Na podstawie pomiarów można sporządzić wykresy siły w funkcji masy, siły w funkcji promienia i siły w funkcji prędkości obrotowej. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  To wirtualne ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby uczniowie mogli przetestować czynniki, które wpływają na tor naładowanych cząstek poruszających się w polu magnetycznym prostopadle do linii sił pola. Można zmienić masę cząstki, wartość ładunku i jego znak, prędkość cząstki oraz zwrot linii sił pola magnetycznego. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch jednostajny po okręgu (html5)
  Ta aplikacja HTML5 symuluje ruch po okręgu, pokazując jednocześnie, jak zmieniają się w czasie: położenie, prędkość, przyspieszenie i działająca siła. Przycisk "Resetuj" umieszcza ciało krążące w położeniu początkowym. Możesz rozpocząć lub zatrzymać i kontynuować symulację za pomocą drugiego przycisku. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięciokrotnie wolniejszy. Można zmieniać promień, okres i masę wpisując dane w odpowiednie pola tekstowe. Przełączniki u dołu pozwalają wybrać wielkość fizyczną, którą chcesz obserwować. Wektor wodzący (czerwony) łączy środek okręgu (początek układu współrzędnych) z krążącym ciałem. Wektor prędkości (fioletowy), jest styczny do okręgu, a prostopadły do wektora wodzącego. Wektor przyspieszenia (niebieski) jest skierowany do środka. Tutaj przyspieszenie nie oznacza zwiększenia lub zmniejszenia wartości prędkości ale zmianę jej kierunku. To samo odnosi się do siły (zielona) działającej na ciało. Terminy - przyspieszenie dośrodkowe i siła dośrodkowa wyrażają to, że wektory te są skierowane do środka okręgu, po którym porusza się ciało. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Tarcie na zakręcie (html5)
  W tym wirtualnym laboratorium uczniowie mogą badać granice (największa prędkość lub najmniejszy promień zakrętu), przy których samochód utrzyma się w ruchu na zakręcie, nie wypadając z toru. Uczniowie mogą zmieniać prędkość i masę samochodu, promień zakrętu, rodzaj opon i warunki drogowe. Można sporządzić wykresy maksymalnej prędkości w zależności od promienia zakrętu, dla różnych typów nawierzchni i rodzaju opon. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/ (naprawdę warto zerknąć)
  Ruch po okręgu
  Symulacja 3D ruchu jednostajnego po okręgu w płaszczyźnie poziomej kulki zaczepionej na lince, do której drugiego, zwisającego końca doczepiona jest inna kulka. © 2015, Fu-Kwun Hwang; lookang; tinatan Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  W tej symulacji można przyjrzeć się siłom działającym ze strony pola magnetycznego na naładowane cząstki. Rozważono przypadki cząstki spoczywającej i poruszającej się równolegle lub prostopadle do linii sił pola. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Ładunek w polu magnetycznym (html5)
  W symulacji, można sterować ruchem ładunku poruszającego się w płaszczyźnie prostopadłej do linii sił pola magnetycznego. Możemy zmieniać zwrot linii sił oraz wielkość i znak ładunku. Pole jest skierowane albo w głąb ekranu (oznaczone x) albo przed ekran (oznaczone o). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Tłumaczenie Edukator.pl
  Test: ruch po okręgu (html5)
  Gra pomoże uczniom opanować podstawowe pojęcia dotyczące ruchu po okręgu. Uczniowie będą mieli dwie minuty, aby poprawnie odpowiedzieć na jak najwięcej pytań. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ice Bucket Challenge (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć maksymalną i minimalną prędkość wiadra wirującego w płaszczyźnie pionowej po okręgu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Karuzela (html5)
  Jeśli ciało porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, to oznacza, że wypadkowa wszystkich sił, działających na to ciało, stanowi siłę dośrodkową; uproszczony model karuzeli pokazuje tę siłę. W polach po lewej stronie u dołu możesz zmieniać wybrane parametry symulacji (nie zapomnij zatwierdzić zmian klawiszem "Enter"!). Jeśli wybierzesz drugi z czterech przełączników w górnej części ramki ("Karuzela z siłami"), zostaną pokazane przestrzennie wektory sił, działających na każde z ośmiu ciał: siła ciężkości (czarna strzałka) i siła pochodząca od linki (strzałka niebieska). Dodając te wektory otrzymujemy siłę wypadkową, czyli siłę dośrodkową (strzałka czerwona). Widok sił można wyłączyć, wybierając przycisk "Karuzela". Dodatkowo możesz obejrzeć prosty dwuwymiarowy rysunek wektorów sił ("Równoległobok sił") oraz ważne dla ruchu po okręgu wartości liczbowe ("Wartości liczbowe"). Jeśli chcesz dokładnie obserwować wektory sił, możesz zatrzymać obrót karuzeli za pomocą przycisku "Zatrzymaj / Wznów" lub dziesięciokrotnie go spowolnić, używając opcji "Spowolnienie". UWAGA: Symulacja pokazuje wyłącznie ruch po okręgu z prędkością o stałej wartości. Pomija się także opór powietrza. © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Przyspieszenie dośrodkowe
  Ciało ma przyspieszenie kiedy jego prędkość zmienia się w miarę upływu czasu. W ruchu jednostajnym po okręgu prędkość podlega ciągłej zmianie, bo zmienia się jej kierunek. Kliknięcie przycisku odtwarzania uruchamia, a kliknięcie pauzy zatrzymuje symulację. Po wstrzymaniu, pojawiają się dodatkowe informacje. Kiedy symulacja jest zatrzymana w czasie t: strzałki w kolorze magenta pokazują wektory prędkości: vf w danym momencie i vi w poprzednim kroku czasu t-dt. Czerwony wektor pokazuje zmianę prędkości. Po wstrzymaniu możemy też odtwarzać symulację krok po kroku dokładnie analizując zmiany. Źródło © 2016,Fu-Kwun Hwang; lookang; tinatan Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Ice Bucket Challenge - energia (html5)
  Uczniowie mają za zadanie wyznaczyć zakres energii mechanicznej, przy którym wiadro z wodą zaczepione na lince będzie zataczało w płaszczyźnie pionowej okrąg. Energia musi być na tyle mała, żeby linka nie zerwała się i na tyle duża, żeby woda nie wylała się. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley. Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Traf do bramki (html5)
  Gra ma na celu umożliwienie uczniom intuicyjne wyczucie kierunku prędkości chwilowej obiektu poruszającego się ruchem jednostajnym po okręgu. Celem jest zdobycie jak największej liczby punktów w ciągu dwóch minut. Otrzymujemy tym więcej punktów, im bliżej środka bramki trafimy i im wyższa jest częstotliwość ruchu po okręgu (liczba obrotów na minutę), gdy puszczamy linkę. Po każdym trafieniu następuje wzrost częstotliwości o 5. Po każdym pudle, tracisz punkty 2 * l.obr./min i l.obr/min spada o 1. Autor Frank McCulley. Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja krzywych sinusoidalnych (html5)
  Ten program daje uczniom wizualną reprezentację krzywych sinusoidalnych. Uczniowie mogą odnieść właściwości ruchu diabelskiego młyna do właściwości sinusoidy. A - określa promień koła młyńskiego przekładający się na amplitudę krzywej, B - określa prędkość kątową koła decydującą o okresie, C - początkowe położenie rozważanego wagonika diabelskiego młyna określa fazę początkową (przesunięcie krzywej w poziomie), D - wysokość środka koła młyńskiego wpływa na przesunięcie krzywej w pionie. Autor Frank McCulley. A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch po okręgu (html5)
  Ćwiczenia mają na celu zapoznanie uczniów z niektórymi podstawowymi wielkościami charakteryzującymi ruch po okręgu. Wprowadzenie dotyczy pojęć takich jak liczba obrotów na minutę - rpm, częstotliwość, okres, częstość kołowa/wartość prędkości kątowej, prędkość liniowa i szybkość. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło: http://www.thephysicsaviary.com/
  Samochód na zakręcie (html5)
  Uczniowie muszą określić siłę tarcia działającą na samochód na zakręcie i maksymalna prędkość, z jaką samochód może przejechać ten zakręt, nie wpadając w poślizg. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Przyspieszenie dośrodkowe (html5)
  Program wizualnie wyjaśnia, skąd w ruchu jednostajnym po okręgu bierze się przyspieszenie. Pokaże metodę obliczenia przyspieszenia dośrodkowego na podstawie zmiany prędkości dla dwóch bliskich położeń ciała. Uczniowie będą mogli zmieniać promień okręgu i prędkość ciała, aby zobaczyć, jak każdy z tych czynników wpływa na to przyspieszenie. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch orbitalny satelity stacjonarnego (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć promień orbity satelity stacjonarnego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Wyznaczanie prędkości satelity (html5)
  Uczniowie muszą określić szybkość satelity i okres jego obiegu, na podstawie pomiaru czasu trwania fragmentu jego ruchu na orbicie. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Siła odśrodkowa (html5)
  Uczniowie muszą ustalić szybkość i liczbę obrotów na minutę ciała krążącego po okręgu, przy których linka utrzymująca je w tym ruchu ulega zerwaniu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Bobslej
  Dowiedz się więcej o ruchu po okręgu w kontekście jazdy na bobslejach, korzystając z interaktywnej symulacji Ck-12.
  Ślizgająca/tocząca się moneta
  Animacja ruchu monety, początkowo ślizgającej się po powierzchni, a następnie toczącej się bez poślizgu. Dwukrotnie kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Juan M. Aguirregabiria; Fremont Teng; lookang Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Zobrazowanie ruchu po okręgu (Newton)
  Ruch po okręgu, z ciągle zmieniającym się kierunkiem, oznacza nieustannie działającą siłę. Newton zwizualizował to, zaczynając od ruchu po wielokącie, czyli ruchu prostoliniowym wzdłuż boku, a następnie działaniu chwilowej siły w każdym z wierzchołków, w wyniku odbijania się od okrągłego pojemnika. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Drgania harmoniczne jako rzut ruchu po okręgu
  Analogia rzutu ruchu jednostajnego po okręgu na jedną ze średnic i ruchu harmonicznego prostego. Michael Fowler. Tekst na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html
  Orbity, a energia
  Symulacja pokazuje energię związaną z planetą krążącą wokół Słońca. Możesz wypróbować różne rodzaje planet - nasza Ziemia to ta z v = 1,0 (z grubsza 30000 m/s), prędkością potrzebną, by krążyć wokół Słońca po orbicie w przybliżeniu kołowej. Inne rozpoczynają w tej samej odległości od Słońca, ale z różnymi prędkościami. Na wykresie pokazano trzy zależności, wszystkie w funkcji czasu - energię kinetyczną Ziemi, grawitacyjną energię potencjalną układu Ziemia-Słońce i całkowitą energię mechaniczną, która jest sumą energii kinetycznej i grawitacyjnej energii potencjalnej. Który kolor wykresu odpowiada danej energii? Co dzieje się z tymi energiami, gdy orbita nie jest kołowa? Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5