Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Bryła sztywna
  Ruch obrotowy Ziemi
  Aplikacje
  Wahadło Foucaulta (html5)
  Wahadło Foucaulta – wahadło mające możliwość wahań w dowolnej płaszczyźnie pionowej. Powolna zmiana płaszczyzny ruchu wahadła względem Ziemi dowodzi jej obrotu wokół własnej osi.(Wikipedia)
  Pozorny ruch gwiazdy (html5)
  Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/ade/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Symulacja obrotu prostopadłościennego bloku
  Symulacja pokazuje siły działające na prostopadłościenny blok wychylony z położenia równowagi © 2016, Sze Yee; tina tan; lookang; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Koło Fortuny (html5)
  Kinematyka ruchu obrotowego. Uczniowie muszą obliczyć położenie w momencie zatrzymania koła fortuny. Wymaga znajomości kinematycznych równań ruchu obrotowego. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Koło Fortuny Poziom 2 (html5)
  Kinematyka ruchu obrotowego z uwzględnieniem energii. Uczniowie muszą obliczyć położenie w momencie zatrzymania koła fortuny. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Staczanie się ciał z równi pochyłej (html5)
  Przedmiot stacza się bez poślizgu po równi pochyłej. Wykresy pokazują całkowitą energię mechaniczną (fioletowy), grawitacyjną energię potencjalną (czerwony), energię kinetyczną ruchu postępowego (zielony) i energię kinetyczną ruchu obrotowego (niebieski) w funkcji czasu lub położenia. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Kręgielnia
  Zrozum, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, w jaki sposób następuje przejście od poślizgu do toczenia, w kontekście rzutu kuli do kręgli.
  Jo-jo
  Zrozum, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, dynamikę obracających się obiektów w kontekście wirującego jo-jo.
  Wyścigi przedszkolne
  Dowiedz się, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, o związku między,energią kinetyczną ruchu obrotowego i postępowego oraz o tym, jak się wymieniają, gdy obiekty toczą się po pochyłych rampach.
  Spacer po linie
  Zrozum, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, pojęcie momentu bezwładności, analizując ruch cyrkowego linoskoczka.