Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Równia pochyła (html5)
  Fizyka w windzie (html5)
  Aplikacje
  Równia pochyła (html5)
  Aplikacja html5 pokazuje ruch jednostajny klocka wciąganego po równi pochyłej pod działaniem równoważących się sił oraz oblicza wartości tych sił. Przycisk "Start" uruchamia symulację. Przyciskiem "Pauza/Wznów" możesz zatrzymywać i wznawiać działanie symulacji. Przycisk "Resetuj" kończy symulację i przenosi klocek do jego początkowego położenia. Gdy wybierzesz przycisk "Siłomierz", program pokaże siłomierz sprężynowy, na którym odczytasz wartość siły, jaka musi działać, aby klocek poruszał się ruchem jednostajnym w górę równi. Gdy zostanie wybrany przycisk "Siły", zobaczysz wektory sił: ciężaru wraz z jego składowymi (równoległą i prostopadłą do równi), siły reakcji równi, siły tarcia, a także siły, która musi działać, aby te siły zrównoważyć. Możesz zmieniać (po zresetowaniu) w pewnym zakresie kąt nachylenia równi, ciężar klocka i współczynnik tarcia. Aplikacja obliczy wartości wspomnianych sił. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Siły na równi pochyłej (html5)
  To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, żeby umożliwić uczniom analizę czynników, które mogą mieć wpływ na kąt, przy którym obiekt, umieszczony na równi pochyłej, zaczyna się poruszać. Współczynnik tarcia między powierzchniami, natężenie pola grawitacyjnego i masa ciała mogą być regulowane. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Wizualizacja sił na równi pochyłej (html5)
  Program przedstawia wizualną reprezentację sił działających na ciało umieszczone na równi pochyłej. Uczniowie mogą obserwować siłę grawitacji (oraz jej składowe), siłę reakcji i siłę tarcia przy zmieniającym się kącie nachylenia równi. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch na równi pochyłej Poziom 3 (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć, posługując się zasadami dynamiki Newtona, prędkość ciała poruszającego się po równi pochyłej, w momencie kiedy wraca do swojego początkowego położenia. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch na równi pochyłej Poziom 2 (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć, wykorzystując zasady dynamiki Newtona, odległość do jakiej dotrze ciało poruszające się pod górę równi pochyłej (z tarciem). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Ruch na równi pochyłej Poziom 1 (html5)
  Uczniowie muszą obliczyć, wykorzystując zasady dynamiki Newtona, odległość do jakiej dotrze ciało poruszające się pod górę równi pochyłej (bez tarcia). Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Certyfikat o unikalnym numerze potwierdza wykonanie zadania. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Fizyka w windzie (html5)
  Symulacja przedstawia sytuację osoby w windzie, jadącej jedno piętro do góry. Spróbuj naszkicować rozkłady sił dla danej osoby, windy i dla układu człowiek-winda. Po pierwsze, przedstaw rozkład, gdy układ pozostaje w stanie spoczynku. Następnie pokaż, co zmieni się, gdy winda przyspiesza, porusza się w górę ze stałą prędkością i porusza się w górę zwalniając (przyspieszenie w dół). Symulacja pokazuje rozkład sił dla wszystkich tych przypadków ale upewnij się najpierw, czy potrafisz to zrobić sam(a). Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0.
  Koń i wózek
  Poznaj, za pomocą naszej interaktywnej symulacji, trzecią zasadę dynamiki Newtona i wyznaczanie siły w dwóch wymiarach oraz oddziaływanie wielu obiektów, na przykładzie konia ciągnącego wózek.