Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Aplikacje
  Prawo Ohma (html5)
  Zobacz jak prawo Ohma odnosi się do prostego obwodu. Regulacja napięcia i oporu pozwoli Ci zobaczyć zmianę natężenia prądu, zgodną z prawem Ohma. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się zgodnie ze zmianami wielkości, które symbolizują. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Opór przewodnika (html5)
  Dowiedz się więcej o procesach fizycznych związanych z oporem przewodnika. Zmieniaj jego opór właściwy, długość i pole przekroju, aby zobaczyć, jak to wpływa na jego opór. Rozmiary symboli w równaniu zmieniają się wraz ze zmianami wielkości, które oznaczają. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Uszereguj opory
  To interaktywne ćwiczenie pokazuje, w każdym z przykładów, pięć różnych reprezentacji dotyczących różnych scenariuszy. Twoim zadaniem jest uszeregowanie ich na podstawie wielkości oporu. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0. Źródło http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5
  Prawo Ohma z miernikami analogowymi (html5)
  To ćwiczenie jest zaprojektowana tak, aby umożliwić uczniom zbadanie relacji między napięciem, oporem i natężeniem prądu w obwodzie z tylko jednym elementem biernym. Ta wersja symulacji wymaga od uczniów umiejętności odczytu mierników analogowych, aby uzyskać napięcie i natężenie prądu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Trójkąt impedancji (html5)
  Trójkąt impedancji (html5) Symulacja pokazuje trójkąt impedancji dla obwodu szeregowego RLC. Moduł impedancji (zawada Z) układu jest przeciwprostokątną trójkąta. Rezystancja jest poziomym bokiem trójkąta. Pionowy bok jest sumą wektorów reaktancji cewki (XL, w dodatnim kierunku y) i reaktancji kondensatora (XC w ujemnym kierunku y). Maksymalne natężenie prądu równe jest maksymalnemu napięciu podzielonemu przez zawadę. Andre Duffy na licencji CC BY-SA 4.0
  Opór elektryczny (html5)
  Wizualizacja zależności oporu przewodnika prostoliniowego od jego wymiarów i materiału.
  Prawo Ohma (html5)
  Ten programik pokazuje prosty obwód zawierający jeden odbiornik (opornik), woltomierz (dołączony równolegle do odbiornika), amperomierz (połączony szeregowo z odbiornikiem) i źródło napięcia. Bieżące wartości napięcia i natężenia prądu widoczne są w prawej dolnej części ramki. Możesz zmieniać (w pewnych granicach) opór odbiornika oraz napięcie źródła. Gdy zobaczysz czerwony napis "Przekroczona wartość maksymalna!", musisz dopasować odpowiednio zakresy woltomierza i amperomierza do bieżących wartości napięcia i natężenia prądu, widocznych w dolnej części prawej ramki. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Prawo Ohma (html5)
  Interaktywna symulacja obwodu do badania prawa Ohma.
  Opór wewnętrzny ogniwa (html5)
  Interaktywna symulacja obwodu do badania oporu wewnętrznego ogniwa.
  Potencjometr (html5)
  Symulacja działania układu potencjometrycznego. Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Mostek Wheatstone'a (html5)
  Układ mostka Wheatstone'a pozwala w łatwy sposób określić opór elektryczny. Nie jest konieczny pomiar napięcia i natężenia prądu. Ta aplikacja HTML5 symuluje taki mostek. Badany opornik znajduje się w lewym górnym rogu, obok oporu wzorcowego z prawej. Najważniejszą częścią układu jest potencjometr suwakowy (w najprostszym przypadku jest to drut oporowy) z ruchomym stykiem ślizgowym. Styk ślizgowy dzieli potencjometr na dwa pojedyncze rezystory, których wartości są łatwe do określenia dzięki skali długości. Źródło napięcia (niebieskie) jest wyświetlane poniżej potencjometru suwakowego. Nieznany opornik ma wartość z generatora liczb losowych. Pozostałe rezystory i napięcie zasilania mogą być - w pewnych granicach - regulowane w polach po prawej stronie (zielone tło). Przy wykonywaniu pomiaru styk ślizgowy należy przesunąć tak, żeby podłączony galwanometr (czerwony) wskazywał natężenie prądu 0 mA Źródło: http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Impedancje o takim samym module
  Trzy obwody, o różnych impedancjach, zasilane przez takie samo źródło napięcia zmiennego. Impedancje mają ten sam moduł, lecz różne fazy. W przypadku środkowego obwodu, impedancja jest czysto rezystancyjna i nie ma reaktancji. W dwóch pozostałych przypadkach (z cewką i kondensatorem) występuje reaktancja, a więc fazy natężenia prądu są różne. We wszystkich trzech przypadkach, wartość szczytowa natężenia prądu jest taka sama (25 mA).
  Opór przewodnika prostoliniowego (html5)
  W tym ćwiczeniu należy określić opór przewodnika na podstawie materiału, z jakiego jest wykonany i jego wymiarów. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Natężenie prądu w przewodniku prostoliniowym (html5)
  W zadaniu należy określić opór przewodnika na podstawie materiału, z jakiego wykonano przewód, oraz jego wymiarów. Trzeba będzie także podać natężenie prądu płynącego w przewodzie wiedząc, że jest on podłączony do baterii o danym napięciu. Losowe generowanie danych. Prawidłowy wynik porównywany jest z odpowiedzią ucznia. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Obwody prądu stałego
  Eksperymentuj z zestawem elektroniki! Twórz obwody z bateriami, rezystorami, żarówkami i wyłącznikami. Określ, czy przedmioty codziennego użytku są przewodnikami czy izolatorami. Zmierz natężenie prądu i napięcie za pomocą amperomierza i woltomierza. Wyświetl obwód jako schemat lub przejdź do realistycznego widoku. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Obwody prądu stałego - wirtualne laboratorium
  Eksperymentuj z zestawem elektroniki! Twórz obwody z bateriami, rezystorami, żarówkami i wyłącznikami. Określ, czy przedmioty codziennego użytku są przewodnikami czy izolatorami. Zmierz natężenie prądu i napięcie za pomocą amperomierza i woltomierza. Wyświetl obwód jako schemat lub przejdź do realistycznego widoku. PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder, https://phet.colorado.edu Na licencji CC BY 4.0
  Ładowanie kondensatora
  Ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić uczniom zbadanie czynników wpływających na szybkość ładowania kondensatora. Uczniowie mogą zmieniać rezystancję i pojemność w obwodzie oraz monitorować natężenie prądu oraz napięcie i ładunek na kondensatorze. Mogą być wykonane wykresy napięcia w funkcji czasu dla baterii, rezystora i kondensatora, natężenia prądu w funkcji czasu i ładunku na okładkach kondensatora w funkcji czasu. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). Źródło http://www.thephysicsaviary.com/
  Porównanie prądu stałego i przemiennego
  Ustaw parametry. Kliknij opornik lub baterię, żeby dodać do obwodu. Kliknięcie w dowolnym innym miejscu panelu włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. Napisy można przeciągać w dowolne miejsce panelu. © Fu-Kwun Hwang; Fremont Teng; Loo Kang Wee. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Potencjometr
  Prosta symulacja, pokazująca działanie potencjometru. © Fremont Teng Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Łączenie żarówek
  Dowiedz się więcej, za pomocą interaktywnej symulacji Ck-12, o różnych sposobach okablowania obwodu elektrycznego i o tym, jak jasność świateł zależy od konfiguracji połączeń.
  Temperaturowy współczynnik rezystancji
  Interaktywny pokaz zależności rezystancji i rezystywności przewodnika od temperatury. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Napięcie, prąd i rezystancja
  Interaktywna wizualizacja przepływu prądu w obwodzie. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Prosty układ prądu przemiennego
  Interaktywna wizualizacja przebiegów prądowo-napięciowych w prostych obwodach prądu przemiennego zawierających rezystor, kondensator lub cewkę. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl
  Układy rezystorów, cewek i kondensatorów
  Dzięki tej aplikacji można zbudować proste obwody prądu przemiennego zawierające rezystory (omowe), idealne cewki indukcyjne (bez rezystancji) i kondensatory. Źródło: https://www.walter-fendt.de/html5/phde/ Walter Fendt Na licencji CC BY NC SA 4.0
  Elektromagnetyczny obwód oscylacyjny
  Interaktywna wizualizacja procesów zachodzących w obwodzie RLC. Źródło; https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl