Szukaj
flash
uwzględnij zasoby typu flash
  • Rodzaje:
  • Wszystkie
  • Baza wiedzy
  • Materiały
  • Aplikacje
  • Przedmioty:
  • Język polski
  • Matematyka
  • Geografia
  • Chemia
  • Historia
  • Fizyka
  • Biologia
  • Filozofia
   
  Baza wiedzy
  Ruch drgający harmoniczny
  Drgania wymuszone (rezonans) (html5)
  Obwód RLC
  Aplikacje
  Drgania wymuszone (html5)
  Interaktywna animacja pokazująca drgania wymuszone i zjawisko rezonansu
  Rezonans (html5)
  Symulacja klasycznego doświadczenia z powstawaniem fal stojących w rurze. Rezonans akustyczny
  Rezonans akustyczny (html5)
  Ćwiczenie ma na celu pomóc uczniom zrozumieć powstawanie fal stojących w rurze rezonansowej. Wizualizacja pozwala przyjrzeć się reprezentacjom fal stojących - fali podstawowej, jak również niektórym wyższym harmonicznym. W wirtualnym doświadczeniu możemy testować rury o różnej długości, otwarte z obu stron lub z jednej strony zamknięte. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Fale stojące (html5)
  Ćwiczenie ma na celu pomóc uczniom zwizualizować powstawanie fal stojących w lince. Uczniowie będą mogli zobaczyć także to, jakie odległości są potrzebne do powstania składowych pierwszej (podstawowej) i drugiej harmonicznej o parametrach zgodnych z tą falą stojącą. Autor Frank McCulley (tłumaczenie Edukator.pl). A tu jego strona http://www.thephysicsaviary.com/
  Drgania wymuszone (rezonans) (html5)
  Punkt zaczepienia wahadła sprężynowego (czerwone kółko) przenoszony jest tam i z powrotem - np. ręcznie; przyjmując, że ruch ten jest harmoniczny, możemy go opisać za pomocą funkcji cosinus. W takiej sytuacji oscylacje wahadła sprężynowego nazywane są drganiami wymuszonymi. Przycisk "Resetuj" przenosi wahadło sprężynowe do położenia początkowego. Drugim przyciskiem można uruchomić lub zatrzymać i następnie kontynuować symulację. Jeśli wybierzesz opcję "Zwolnij", ruch będzie dziesięć razy wolniejszy. Współczynnik sprężystości, masa, współczynnik tłumienia i częstość kołowa wymuszająca mogą być zmieniane w pewnych granicach. Ponadto za pomocą odpowiednich przycisków można wybrać jeden z trzech wykresów: współrzędne położeń punktu zaczepienia i masy (rezonatora) w funkcji czasu, amplituda drgań rezonatora w zależności od częstotliwości wymuszającej oraz różnica faz między drganiami punktu zaczepienia sprężyny i drganiami rezonatora w zależności od częstości kołowej siły wymuszającej. Najczęściej możemy zaobserwować trzy typy zachowań: Jeżeli częstotliwość wymuszająca jest bardzo mała (górna część sprężyny wahadła przesuwana jest powoli), masa oscyluje niemal synchronicznie z elementem wymuszającym i prawie z tą samą amplitudą. Jeżeli częstotliwość wymuszająca jest równa częstotliwości drgań własnych wahadła sprężynowego oscylacje wahadła narastają (rezonans), a drgania masy są opóźnione o jedną czwartą okresu w porównaniu do drgań elementu wymuszającego. Jeśli częstotliwość wymuszająca jest bardzo wysoka, amplituda drgań rezonatora będzie mała, a faza prawie przeciwna. Jeśli stała tłumienia (tarcie) jest bardzo małe, będą istotne stany przejściowe, dlatego żeby w tym przypadku zauważyć wspomniane rodzaje zachowań trzeba chwilę czasu odczekać. Źródło http://www.walter-fendt.de/html5/phen/ © Walter Fendt. Dozwolone użycie w celach niekomercyjnych.
  Obwód RLC
  Obwód RLC, który jest obwodem drgającym składającym się z rezystora, kondensatora i cewki połączonych szeregowo. Kondensator początkowo jest naładowany; napięcie naładowanego kondensatora powoduje przepływ prądu w cewce do rozładowania kondensatora. Gdy kondensator jest rozładowany, cewka (przeciwdziałająca zmianom natężenia prądu) powoduje, że kondensator jest ponownie ładowany z przeciwną polaryzacją. Napięcie kondensatora ostatecznie powoduje spadek natężenia prądu do zera i następnie przepływ w przeciwnym kierunku. Wynikiem są oscylacje. Przebiegi napięcia i natężenia prądu w cewce, kondensatorze i rezystorze są pokazane poniżej obwodu (napięcie jest pokazane na zielono, natężenie prądu na żółto). Częstotliwość rezonansowa zależy od pojemności i indukcyjności obwodu i jest pokazana w prawym dolnym rogu (jako res.f). Po pewnym czasie, oscylacje zanikają, z powodu opornika. Zamknij przełącznik na chwilę, aby wzbudzić je ponownie.
  Fale stojące na linie (końce nieruchome)
  Symulacja fal stojących w strunie zamocowanej z dwóch stron. Dwukrotne kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Juan M. Aguirregabiria; Loo Kang Wee; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Fale stojące w rurze
  Model fal stojących w rurach otwartych/zamkniętych. Symulacja wyświetli pierwszych 5 modów normalnych (wybór z rozwijanego menu). Jednostki na osiach są umowne. Dwukrotne kliknięcie włącza/wyłącza tryb pełnoekranowy. © Juan M. Aguirregabiria; Loo Kang Wee; tina. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Drgania wymuszone
  Interaktywna symulacja drgań wymuszonych i rezonansu. Wersja z menu rozwijanym. © weelookang@gmail.com; leetatleong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Drgania wymuszone
  Interaktywna symulacja drgań wymuszonych i rezonansu. Wersja z częstotliwościami ustawianymi za pomocą suwaków. © weelookang@gmail.com; leetatleong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Drgania wymuszone
  Interaktywna symulacja drgań wymuszonych i rezonansu. Wersja z przeciąganą masą. © weelookang@gmail.com; leetatleong. Udostępniono na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike
  Oscylator harmoniczny wymuszony
  Jak tłumiony oscylator harmoniczny reaguje na zewnętrzną siłę wymuszającą o innej częstotliwości? Symulacja pokazuje jego położenie w funkcji czasu. Za pomocą suwaków można regulować częstotliwość i amplitudę siły wymuszającej, tłumienie i warunki początkowe. Szukaj zachowania rezonansowego i tego, jak zależy od częstotliwości i tłumienia. Michael Fowler na licencji CC BY-SA 3.0 Źródło: http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/home.html